ΠΑΤΡΑ – Β. Αϊβαλής: «Να δοθούν κίνητρα για τη θωράκιση των κτιρίων»

Την αναγκαιότητα να δοθούν κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη θωράκιση των κτιρίων στις ιδιαίτερα σεισμογενείς περιοχές επισημαίνει ο πρόεδρος του παραρτήματος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής, με αφορμή τον ισχυρό σεισμό της Ζακύνθου. Ο κ. Αϊβαλής επισημαίνει πως υπάρχει και στην περιοχή μας μεγάλος αριθμός παλιών κτιρίων τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί με τον Αντισεισμικό Κανονισμό, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος κατάρρευσης να είναι μεγάλος. Επειδή, η ευθύνη βαραίνει τον ιδιοκτήτη για την επισκευή και την συντήρηση των κτιρίων ο κ. Αϊβαλής σημειώνει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των κτιρίων, αν […]


Πηγή