Πάτρα: Υπό παραχώρηση το λιμάνι

Με χρονικό ορίζοντα το πρώτο 20ήμερο του Νοεμβρίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τις υποπαραχωρήσεις ή επιμέρους παραχωρήσεις περιφερειακών λιμανιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Πάτρα. Στον κύκλο των λιμανιών που θα αφορά το νέο καθεστώς για τις υποπαραχωρήσεις, εκτός της Πάτρας, θα είναι η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, ο Βόλος, η Ελευσίνα, το Λαύριο, η Ηγουμενίτσα, η Κέρκυρα και η Ραφήνα. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα Πατρών, Νίκος Κοντοές, μας εξήγησε ότι το μοντέλο της παραχώρησης επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα ακολουθεί αυτό του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, λιμάνια στα οποία παραχωρήθηκε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών τους για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην υπογραφείσα σύμβαση και δόθηκαν κατ' αποκλειστική χρήση στους αναδόχους. Αυτό σημαίνει ότι θα επιτρέπεται στα περιφερειακά λιμάνια να προχωρούν σε παραχωρήσεις μακροχρόνιων επιμέρους δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, μπορεί το λιμάνι της Πάτρας να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός ιδιώτη που να επιθυμεί την ανάπτυξη της δραστηριότητας κρουαζιέρας ή κάποιος άλλος να καταθέσει πρόταση για το εμπορικό τμήμα του με την υποχρέωση να κατασκευάσει τις απαραίτητες υποδομές, και να του εκχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης του για το χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί. Στο νομοσχέδιο περιγράφεται η διαδικασία των υποπαραχωρήσεων, στην οποία θα εμπλέκονται το Υπουργείο Ναυτιλίας, το ΤΑΙΠΕΔ και ο κατά περίπτωση Οργανισμός Λιμένα. Κομβικό ρόλο στη διαδικασία θα έχει το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει ήδη αναθέσει σε μελετητές την υποβολή μελέτης για κάθε λιμάνι (ένας έχει οριστεί και για την Πάτρα). Στη μελέτη θα προτείνονται δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών. Οι προτάσεις που θα υποβάλουν οι επενδυτές θα τίθενται σε διαβούλευση με το Υπουργείο και τους λιμενικούς οργανισμούς. Ο Ν. Κοντοές επέμεινε στην διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των λιμανιών (και της Πάτρας) και εξήγησε ότι δεν οδηγούμαστε σε ολικές παραχωρήσεις (master cohesions), αλλά σε επιμέρους δραστηριότητες που δεν αναπτύσσονται με τρόπο ικανοποιητικό από τους οργανισμούς μέχρι σήμερα και που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ιδιωτικούς φορείς. Μια ακόμα παράμετρος είναι ότι οι επενδυτές θα μπορούν να λειτουργήσουν αυτές τις δραστηριότητες πολύ πιο αποτελεσματικά από πλευράς εξασφάλισης της βιωσιμότητάς τους. Το όφελος για τους οργανισμούς των λιμανιών θα είναι ένα ποσοστό από την ετήσια καταβολή του ποσού που θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν οι παραχωρησιούχοι, και το οποίο θα διατίθεται για να υλοποιήσουν τις υπόλοιπες επενδύσεις που προβλέπει το αναπτυξιακό σχέδιο των λιμανιών.
Ο υπουργός Ναυτιλίας, Φώτης Κουβέλης, δήλωσε πρόσφατα ότι «οι υποπαραχωρήσεις σημαίνουν πως οι επιμέρους δραστηριότητες και αρμοδιότητες, στη βάση των όσων θα προβλέπει η νομοθεσία, θα μπορούν να εκχωρούνται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης σύμβασης ακόμη και σε ιδιώτες…». Πρόσθεσε ότι θα είναι απαραίτητη η παρουσία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και «θα έχουν ως κύριο μέλημα, φροντίδα και υποχρέωση να παρακολουθούν τα ζητήματα της εφαρμογής της νομιμότητας, είτε αυτή αφορά σε ζητήματα της θαλάσσιας ασφάλειας, είτε αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, είτε και άλλα θέματα που έχουν σχέση και με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού. Η ρυθμιστική αρχή είναι εκείνη που θα επιτηρεί, αξιολογεί και θα ρυθμίζει όλα τα παραπάνω ζητήματα. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι ανεξάρτητες αρχές και εκφράζουν το δημόσιο συμφέρον».
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ vasilak@pelop.gr


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    27 Οκτωβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα