Πάτρα:Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προχωρά στη συγκρότηση Επιστημονικών Επιτροπών και Μητρώου Ελευθέρων Επαγγελματιών Γεωτεχνι […]

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, πρόκειται να συγκροτήσει τις παρακάτω Επιστημονικές Επιτροπές: 1. «Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Γεωτεχνικών» 2. «Διακρατικών Συνεργασιών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» 3. «Επιτροπή Υδάτων» 4. «Οικονομία της Υπαίθρου, Ποιότητα Ζωής και Διακυβέρνηση» 5. «Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής: επιπτώσεις, μετρίαση και προσαρμογή» Για το λόγο αυτό, καλεί τα μέλη του (Γεωπόνους, Δασολόγους, Κτηνίατρους, Γεωλόγους & Ιχθυολόγους) που επιθυμούν να στελεχώσουν τις παραπάνω Επιστημονικές Επιτροπές, να υποβάλλουν σχετική Δήλωση Συμμετοχής. Το Παράρτημα Πελοποννήσου πρόκειται επίσης να προχωρήσει στη δημιουργία Πίνακα – Μητρώου με τα στοιχεία των Γεωτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, προκειμένου για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής συνεργασίας των ιδιωτών γεωτεχνικών με τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Κάθε μέλος του Παραρτήματος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, που επιθυμεί να συμπεριληφθεί στον εν λόγω πίνακα, θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει αίτηση με τα στοιχεία του που επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπό συγκρότηση Επιστημονικές Επιτροπές και τον Πίνακα-Μητρώο Ελευθέρων Επαγγελματιών, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος: www.geoteepel.gr.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Πετρόπουλος Γεωπόνος


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    22 Οκτωβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα