Πώς φορολογούνται και ποιες είναι οι διαφορές του Airbnb και της μακροχρόνιας μίσθωσης

Βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε τουρίστες ή μακροχρόνια μίσθωση σε ενοικιαστές; Ποια από τις δυο μισθώσεις με συμφέρει;

Το ερώτημα αυτό βασανίζει σήμερα χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Όταν ξεκίνησε η μόδα τουAirbnb στην Ελλάδα, πολλοί ήταν αυτοί που ενοικίαζαν τα σπίτια τους χωρίς να δηλώνουν τα εισοδήματα που εισέπρατταν στην Εφορία. Δεν υπήρχε ηλεκτρονική μητρώο ούτε γινόταν δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν τα ακίνητά τους μέσω κάποιας πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι υποχρεωμένοι να εμφανίσουν κάθε μήνα τις συμβάσεις και να δηλώσουν τα εισοδήματα που αποκτούν. Αν δεν το πράξουν και εντοπιστούν από τις ελεγκτικές αρχές τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου έως 5.000 ευρώ.

Όσον αφορά στη φορολογία οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της βραχυχρόνιας μίσθωσης με την μακροχρόνια μίσθωση.

Τα εισοδήματα από ακίνητα ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους φορολογούνται ακριβώς με την ίδια φορολογική κλίμακα και τους ίδιους συντελεστές.

Δηλαδή:

  • 15% για το εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Δηλαδή αν ο φορολογούμενος έχει αποκτήσει εισόδημα 10.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο 1.500 ευρώ.
  • 35% για το εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 35.000 και
  • 45% για το εισόδημα από 35.001 ευρώ και πάνω.

Η διαφορά

Η μόνη διαφορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης με τη μακροχρόνια είναι εάν παρέχονται και άλλες υπηρεσίες εκτός της παροχής κλινοσκεπασμάτων (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού, παροχή φαγητού κ.λπ.), τότε το εισόδημα λογίζεται ως εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται ως εξής:

  • Για το εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 22%
  • Για το εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 30.000 εφαρμόζεται συντελεστής 29%
  • Για το εισόδημα από 30.001 ευρώ έως 40.000 εφαρμόζεται συντελεστής 37% και
  • Για το εισόδημα από 40.001 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται συντελεστής 45%.

Όμως και για τις δυο κατηγορίες μισθώσεων ακινήτων εάν το εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ τότε επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

newsbeast.gr


Πηγή