Πρόγραμμα Ορκωμοσίας Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου: 28-30 Νοεμβρίου 2018.

Κοινωνία Πρόγραμμα Ορκωμοσίας Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου: 28-30 Νοεμβρίου 2018.

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα ορκωμοσίας πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η τελετή θα διεξαχθεί από τις 28 έως και τις 30 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα είναι το εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/2018
Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης – Διερμηνείας

  • ΤΙΣΤ: Α’ ορκωμοσία – 10:30
  • ΤΞΓΜΔ: Β’ ορκωμοσία – 12:30

ΠΕΜΠΤΗ 29/11/2018
Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής

  • ΤΑΒΜ: Α’ ορκωμοσία – 10:30
  • ΤΠΛΗ: Β’ ορκωμοσία – 12:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2018
Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών

  • ΤΜΣ: Α’ ορκωμοσία – 10:30
  • ΤΗΕΙΚ: Β’ ορκωμοσία – 12:30

Επισημαίνεται οτι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας για την παραλαβή των τηβέννων και να προσέλθουν τρία τέταρτα της ώρας νωρίτερα από την εκάστοτε τελετή.


Πηγή