Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ (ΚΔΒΜ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ).

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες δυνητικούς δικαιούχους για κάλυψη θέσεων (Μίσθωση Έργου) εκπαιδευτή στα Κ.Δ.Β.Μ (Νέα Φάση) ότι αναρτήθηκε τη Δευτέρα 22/10/2018, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήμων (ΚΔΒΜ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ).

Ο σύνδεσμος για την αναζήτηση της σχετικής αίτησης στο διαδίκτυο είναι:

https://www.inedivim.gr/sites/default/files/announcements-proclamations-publicity/files/prosklisi_ekpaideyton_kdvm-nea_fasi_2.pdf

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 213-131-4620, 213-131-4630, 213-131-4636, 213-131-4637, 213-131-4638, 213-131-4663 , κατά τις ώρες 10:00 έως τις 13:00.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Κεφαλονιάς και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης αυτού, έχουν ενταχθεί (Υπογραφή σχετικής Σύμβασης) στην εν λόγο δράση και θα υλοποιήσουν (σε συνέργεια με το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης -Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΝΙ.Μ- και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης -Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ- )σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.


Πηγή