Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Προβολή των Ιονίων Νήσων σε παραγωγικούς κι επενδυτικούς φορείς του Αραβικού κόσμου […]

Η υποψήφια Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα- Τσαγκαροπούλου, τ. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετέχει όπως κάθε χρόνο στην 3n Αραβο-ελληνική Σύνοδος Κορυφής, η οποία συγκεντρώνει στην Αθήνα εκπροσώπους Κυβερνήσεων, οικονομικών, παραγωγικών, επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών φορέων από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου, της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου.

Η Ρόδη Κράτσα προωθεί διαχρονικά την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Αραβικού κόσμου, τόσο σε διμερή, όσο και σε παγκόσμια θέματα, αναδεικνύοντας τον πολύπλευρο ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. σε σημαντική γεωπολιτική θέση.

Στην φετινή Διάσκεψη, η υποψήφια Περιφερειάρχης είχε ιδιαίτερες συναντήσεις για την προβολή των Ιονίων Νήσων και τις δυνατότητες συνεργασιών με τον Αραβικό κόσμο και επενδύσεων στον τουρισμό και real estate, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στον αγροτοτροφικό τομέα, στις νέες μορφές ενέργειας, στον επιστημονικό τομέα κλπ.

Με την ευκαιρία αυτή η Ρόδη Κράτσα δηλώνει ότι στον σχεδιασμό της για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, κεντρική θέση έχει η εξωστρέφεια, και η “επιθετική πολιτική” για την προβολή των νησιών και την έλξη επενδυτών.

«Τα επόμενα χρόνια χρειαζόμαστε τεράστια κεφάλαια για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα», δηλώνει η υποψήφια Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.


Πηγή