ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ : ‘’ Οι προτάσεις μου για έναν οικονομικά Ισχυρό και Αυτοδύναμο Δήμο Λευκάδας με  ένα προϋ […]

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λευκάδας δεν αποτυπώνει απλά τα δημοσιονομικά δεδομένα για τα οικονομικά του Δήμου αλλά και την κατεύθυνση στο αναπτυξιακό πεδίο.

Δυστυχώς ο προϋπολογισμός του 2019 του Δήμου Λευκάδας κυριαρχείται από μια διαχειριστική λογική και απουσιάζει η αναπτυξιακή διάσταση.

Με την αντίληψη αυτή δε συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου πρέπει να έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, στις προβλέψεις του για τα έσοδα και τις δαπάνες πρέπει να αποτυπώνεται η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία προϋποθέσεων για να αναπτυχθεί η οικονομική δραστηριότητα, να δημιουργηθούν νέες δουλειές, να παραχθεί πλούτος.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι ΚΑΠ , οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι που δίνονται από το Κράτος στην αυτοδιοίκηση έχουν περικοπεί κατά 50% τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε από τη λογική του Δήμου-επαίτη που περιμένει τα χρήματα από την κεντρική εξουσία και να περάσουμε στο Δήμο που θα αξιοποιεί την ακίνητη περιουσία του και θα αυξάνει ο ίδιος τα έσοδα του.

Αν δει κανείς τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2019, θα διαπιστώσει την αδυναμία του Δήμου να παράξει δικά του έσοδα, κάτι που τον καθιστά ευάλωτο.

Οικονομικά ισχυρός και αυτοδύναμος Δήμος είναι αυτός που διαθέτει ίδιους πόρους και έσοδα στο μέγιστο βαθμό.

Σήμερα τα έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου,που συνιστούν μισθώματα αστικών ακινήτων και καλλιεργήσιμης γης είναι μόλις 46.061,79 ευρώ σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ουσιαστικά μιλάμε για πενιχρά έσοδα.

Και όμως υπάρχει αναξιοποίητη δημοτική περιουσία που θα μπορούσε να αποφέρει πολλαπλάσια έσοδα στο Δήμο. Αναφέρομαι στα ιχθυοτροφεία και τη διασύνδεσή τους με τον αλιευτικό τουρισμό, στην ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων στην παρόχθια ζώνη που και αυτές μπορούν να αποφέρουν πολλαπλάσια έσοδα, την αξιοποίηση του τουριστικού περιπτέρου στο Κάστρο, τη χωροθέτηση νέας μαρίνας.

Για να τα κάνεις όμως αυτά, χρειάζεται σχέδιο, αποφασιστικότητα και ευελιξία.

Ένα δεύτερο ζήτημα που σχετίζεται με τον προϋπολογισμό είναι τα τέλη που πληρώνουν οι δημότες.

Είναι καιρός να βγούμε από την εισπρακτική λογική και να πάμε σε μια συνολική επαναθεώρηση μέσω μιας ολοκληρωμένης μελέτης επανακοστολόγησης τελών και υπηρεσιών.

Είναι δεδομένο ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να προκύψουν οικονομίες κλίμακος που θα μεταφραστούν σε οικονομικές ελαφρύνσεις για τους δημότες της Λευκάδας. Γιατί όταν ο Δήμος προσφέρει υπηρεσίες με μικρότερο κόστος για τον ίδιο, τότε μπορεί να μειώνει τις επιβαρύνσεις στους δημότες.

Το τρίτο ζήτημα συνδέεται με την ορθολογική κατανομή των εσόδων του Δήμου από τη Μαρίνα αλλά και όσων προέρχονται από τον τουρισμό (ξαπλώστρες-παραλίες, τέλη παρεπηδημούντωνκ.α) και που είναι περίπου 1.500.000 euro

Τα έσοδα αυτά που προέρχονται από τον τουρισμό ένα μέρος τους, το 10-15%τουλάχιστον για αρχή, πρέπει να διατίθεται για την τουριστική προβολή της Λευκάδας και τα υπόλοιπα να χρηματοδοτούν δαπάνες και έργα που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτά τα χρήματα να διατίθενται σε καταναλωτικές δαπάνες του Δήμου. Το πιο βασικό όμως είναι ότι θα πρέπει, κάποια στιγμή, οι δημότες της Λευκάδας να γνωρίζουν που ακριβώς διατίθενται τα ετήσια έσοδα από τη Μαρίνα.

Ουσιαστικά βέβαια εδώ ανοίγει και ένα τέταρτο ζήτημα που σχετίζεται με τη διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο.

Ο Δήμος Λευκάδας πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους δημότες να γνωρίζουν που ακριβώς διατίθεται και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ αλλά κυρίως να συστήσει μια ανεξάρτητη αρχή παρακολούθησης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις, οι φορείς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν μηδενίζω καμία προσπάθεια από αυτές που έγιναν μέχρι σήμερα. Απλά η δική μου αντίληψη για τον προϋπολογισμό και για τα οικονομικά του Δήμου δεν έχει ως σημείο αναφοράς μια διαχειριστική λογική. Είναι εντελώς διαφορετική.

Όπως έχω ξαναπεί, το ενδιαφέρον μου για το Δήμο Λευκάδας δεν είναι συγκυριακό, είναι διαρκές.

Εκφράζεται με προτάσεις, προτάσεις που δεν ακούμε δυστυχώς από άλλους.

Είναι πέρα και πάνω από κόμματα και παραταξιακές λογικές.


Πηγή