Συμβούλιο τοπικής κοινότητας Γριζάτων: Απαιτούμε την ίδρυση δήμου Σάμης

Μετά το ψήφισμα της λαϊκής συγκέντρωσης της 29ης Σεπτέμβρη

Με αφορμή το ζήτημα των ημερών που αφορά τη διοικητική διαίρεση του δήμου Κεφαλονιάς συγκλήθηκε το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Γριζάτων την 15η Οκτώβρη.

Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι συμφωνούμε και ενισχύουμε το ψήφισμα της λαϊκής συγκέντρωσης της 29ης Σεπτέμβρη που έγινε στη Σάμη, με το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής απαιτούμε την ίδρυση του δήμου Σάμης με όρια αυτά της πρώην επαρχίας Σάμης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ

σύμβουλος τοπικής κοινότητας Γριζάτων


Πηγή