Συνάντηση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας

Στις 04/10/2018 και ώρα 11:00 μμ., στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, με στόχο τη συνεργασία για την παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου και έλαβαν μέρος η Διευθύντρια του Ειδικού Σχολείου και τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας.

Συζητήθηκε το αντικείμενο και το πλαίσιο λειτουργίας των δομών και δόθηκε έντυπο υλικό για την καλύτερη ενημέρωση των ωφελουμένων. Συμφωνήθηκε η κάθε δομή να ενημερώνει τους πολίτες για τις παροχές της άλλης και να τους παραπέμπει όταν η περίπτωση το απαιτεί.

Από το Δήμο Λευκάδας


Πηγή