Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς με 13 θέματα (Τα θέματα που θα συζητηθούν)

Ζωντανή μετάδοση απο το Inkefalonia.gr και ραδιοφωνικά μέσα απο το Inkefalonia Radio 89,2

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 20η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 17η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 π.μ προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

2. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 (αρ.278/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

3. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4. Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς οικονομικού έτους 2018.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

5. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για χρέωση πλασματικών τ.μ. για τον υπολογισμό Δημοτικών Τελών και Φόρων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

6. Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Κεφαλλονιάς και του Δήμου Ιθάκης σχετικά με την ένταξη της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων και Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφ/νιάς-Ιθάκης με σκοπό την ένταξή του στα Γεωπάρκα της UNESCO με κωδικό ΟΠΣ 5007956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

7. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή δηλώσεων ορισμού, υπεύθυνου λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για εξυπηρέτηση έργων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

8. Έγκριση της αριθμ. 148/2018 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. που αφορά τον καθορισμό Ετήσιου Κόστους Διαχείρισης και Εισφοράς των Ο.Τ.Α. για το έτος 2019.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. κ. Δ. Κοκκόσης

9. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου ανάθεσης των έργων με τίτλο:
α) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΟΜΑΛΩΝ»
β) «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ».
γ) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ι. ΦΩΚΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

10. Ορισμός δημοτικών συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου –Καθορισμός ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων Α/θμιας Εκπ/σης.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

12. Έγκριση παραχώρησης χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου στο Ρατζακλί Δ.Κ. Σκάλας, Δ.Ε Ελειού Πρόνων στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

13. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Αθέρα Δ.Ε Παλικής στον Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο ΑΘΕΡΑ.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ


Πηγή