Τα 30 προγράμματα χρηματοδότησης που τρέχουν ή… έρχονται

Με ένα ευρύ πλέγμα, 30 προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων που είτε είναι σε εξέλιξη, είτε πρόκειται να προκηρυχθούν στο επόμενο διάστημα, φιλοδοξεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να τονώσει την επιχειρηματικότητα. Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση, είναι και η ενεργοποίηση του τραπεζικού συστήματος, το οποίο εμπλέκεται ενεργά ως συνεπενδυτής σε μια σειρά προγραμμάτων, όπως αυτά που διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Ουσιαστικά, στόχος του υπουργείου είναι να κινητοποιήσει, κοινοτικούς, εθνικούς και τραπεζικούς πόρους ύψους 7,8 δισ. ευρώ, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα ενεργοποιήσουν την επόμενη τριετία επενδύσεις της τάξεως των 22 δισ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή, οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι είναι άμεσα διαθέσιμοι καθώς προέρχονται από το ΕΣΠΑ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) γεγονός που σημαίνει ότι όπου δεν χρειάζεται τραπεζική συμμετοχή, τα προγράμματα μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.


Πηγή