Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν μεταφέρει τη φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό

Τους φορολογούμενους που φεύγουν στο εξωτερικό για δουλειές ή σπουδές ακολουθεί η Εφορία. Όσοι μετανάστευσαν το 2017 αλλάζοντας τη φορολογική τους κατοικία θα έπρεπε να έχουν ενημερώσει εκτός από συγγενείς και φίλους και την εφορία.

Όσοι αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό φορολογούνται στη χώρα όπου μετέφεραν τη φορολογική και πραγματική κατοικία τους, ενώ στην Ελλάδα δηλώνουν και φορολογούνται μόνο στην περίπτωση που αποκτούν εγχώρια εισοδήματα. Όσοι απέκτησαν πέρυσι φορολογική κατοικία στο εξωτερικό και δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα φορολογική δήλωση θα πρέπει να σπεύσουν.

Έχουν διορία μέχρι τέλος Δεκεμβρίου προκειμένου να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν πέρυσι. Αυτό ισχύει μόνο για όσους μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό εντός του 2017. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να έχουν υποβάλει ήδη τη δήλωσή τους.

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση Ε1 όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο, που προέρχεται από ελληνικές πηγές. Τέτοια εισοδήματα μπορούν να είναι:

το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην Ελλάδα ή από συντάξεις που καταβάλλονται από το ελληνικό Δημόσιο, το εισόδημα από ακίνητη περιουσία, τα έσοδα από πώληση ακινήτων, από μερίσματα ή από τόκους.

Πηγή: enikonomia.gr


Πηγή