Την κήρυξη της Ζακύνθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσε ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας

Μετά από έγγραφα του Αντιπεριφερειάρχη κ.Λ.Νιοτόπουλου και του Δημάρχου Ζακύνθου κ. Π.Κολοκοτσά , αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Ζάκυνθο μετά τον σεισμό της 26/10/2018, ο Γενικός Γραμματεάς Πολιτικής Προστασίας κ.Ιωάννης Ταφύλλης αποφάσισε :
"Την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 26-10-2018 στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρείς (3) μήνες, ήτοι έως και 28-01-2019. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.


Πηγή