Το μήνυμα του Αλ. Καλλέργη για την 28η Οκτωβρίου

Μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στέλνει ο Πατρινός επιχειρηματίας Αλέξανδρος Καλλέργης, με ανάρτησή του στο Facbeook «Απόσπασμα Ανακοίνωσις του Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά προς τους ιδιοκτήτας και αρχισυντάκτας του Αθηναϊκού Τύπου εις το Γενικόν Στρατηγείον (ξενοδοχείον “Μεγάλη Βρεταννία”) στις 30 Οκτωβρίου 1940 :: “Δηλαδή θα έπρεπε: δια να αποφύγωμεν τov πόλεμον, να γίνωμεν εθελονταί δούλοι και να πληρώσωμεν αυτήν την τιμήν… με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος προς ακρωτηριασμόν από την Ιταλίαν και του αριστερού προς ακρωτηριασμόν από την Βουλγαρίαν. Φυσικά δεν ήτo δύσκολον να προβλέψη κανείς ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οι Άγγλοι θα έκοβαν και αυτοί […]


Πηγή