Υποβολή Αιτήσεων – Δηλώσεων Κυψελών Διαχείμασης

Αίτηση -Δήλωση για καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών της περιόδου 2018-2019

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας καλούνται οι Μελισσοκόμοι που έχουν έδρα στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης να υποβάλουν μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019 Αίτηση -Δήλωση για καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών της περιόδου 2018-2019.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της αριθ. 938/81027/26-07-2017 (ΦΕΚ 2834 Β΄/2017) ΥΑ, στην οποία θα αναφέρονται τα έτοιμα προς διαχείμαση μελίσσια που διαθέτει ένας μελισσοκόμος μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2018 και 31ης Δεκεμβρίου 2018.

Η ύπαρξη Αίτησης-Δήλωσης κυψελών διαχείμασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις δράσεις 3.1 (αντικατάσταση κυψελών) και 3.2(οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας), όμως δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2018 και 31ης Δεκεμβρίου 2018. Στην περίπτωση αυτή το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (2ος όροφος, Διοικητήριο) καθώς και στο τηλέφωνο 2671360578 (Στ. Ζαπάντη).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


Πηγή