1ο ΕΠΑΛ Πύργου: Άρχισε η γ΄ φάση Μαθητείας

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις από τους εργοδότες για την υλοποίηση της γ΄ φάσης Μαθητείας σχολικού έτους 2018-19 με πτυχιούχους των ειδικοτήτων Τεχνικών Οχημάτων και Τεχνικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, του 1ου ΕΠΑΛ Πύργου.

Ειδικότερα, στο Δημόσιο ΚΤΕΟ Πύργου τοποθετήθηκαν 2 απόφοιτοι και άλλοι 14, έχουν τοποθετηθεί σε Συνεργεία οχημάτων και Μηχανουργεία της ευρύτερης περιοχής.

2. Οι απόφοιτοι απασχολούνται στο Δημόσιο ΚΤΕΟ, σε Συνεργεία Αυτοκινήτων και Μηχανουργεία

Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας έχει διάρκεια εννέα μήνες και συνδυάζει μία μέρα εργαστηριακό μάθημα στο Εργαστηριακό Κέντρο Πύργου με τέσσερις ημέρες 7ωρης εργασίας − Μαθητείας στον εργασιακό χώρο την εβδομάδα. Στους μαθητευόμενους παρέχεται αποζημίωση και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αποκτούν εργασιακή εμπειρία και προϋπηρεσία, αλλά και προσόντα απαραίτητα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Στο εργαστηριακό μάθημα αποκτούν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται κατά την εξειδίκευση στον χώρο εργασία τους. αλλά και στοιχεία που αφορούν το Επαγγελματικό τους περιβάλλον, όπως Τεχνικές Επικοινωνίας, Ασφάλεια στην εργασία, Επαγγελματική σταδιοδρομία δραστηριοποίηση και ανάπτυξη κλπ.

3. Τα παιδιά, αποκτούν γνώσεις, εργασιακή εμπειρία και προϋπηρεσία, ενώ πληρώνονται έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη

Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας είναι μια γέφυρα που συνδέει το σχολείο με την αγορά εργασίας, χρήσιμη ιδίως για τις τεχνολογικές ειδικότητες του 1ου ΕΠΑΛ Πύργου, των οποίων οι μαθητές ενδιαφέρονται περισσότερο για την γρήγορη επαγγελματική τους αποκατάσταση από την συνέχιση σπουδών.


Πηγή