Αυτοψία στο Τείχος του Μεσολογγίου που περιβάλλει τον Κήπο των Ηρώων

Σε συνέχεια της επιστολής του Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου, με Αρ. Πρωτ. 39/03-09-2018 με θέμα την αυτοψία στο τείχος που περιβάλλει τον Κήπο των Ηρώων καθώς και την πύλη, που αποτελεί σημείο εισόδου για το κέντρο της Ι.Π. Μεσολογγίου, σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την εξέλιξη του συγκεκριμένου ζητήματος. Πιο συγκεκριμένα, η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου του ΥΠΠΟΑ στις 10.07.2018, έπειτα από αίτημά μας, έδειξε τα εξής:

«Σε όλο το μήκος του τείχους από την εξωτερική του πλευρά διαπιστώθηκαν φθορές που έχουν προκληθεί από αναρριχώμενα φυτά που έχουν φυτρώσει και έχουν αναπτυχθεί. (συκιά και κισσοί) ανάμεσα από τα κενά των λίθων και επιβαρύνουν την κατάσταση διατήρησης του τείχους. Ρωγμές σε διάφορα σημεία καθώς και αφαίρεση λίθων από το πάνω μέρος του, αποτελούν μία επαναλαμβανόμενη εικόνα από την αρχή έως και το τέλος. Κάποιοι μεγάλοι λίθοι παρατηρήθηκαν αφημένοι στο έδαφος προφανώς ως μέσον παράνομης εισόδου μέσα στον Κήπο των Ηρώων. Μεταγενέστερες επεμβάσεις από συμπληρώσεις λίθων παρατηρούνται σποραδικά κάποιες με επιτυχία ενώ κάποιες άλλες δεν έχουν τοποθετηθεί αρμονικά με την αρχική κατασκευή του τείχους. Όσον αφορά στην ιστορική πύλη η οποία είναι όλη χτισμένη μεταγενέστερα έχει αντιαισθητικές παρεμβάσεις (ένα καλώδιο που κρέμεται πάνω από την Πύλη και ένα άλλο που χρησιμοποιείται πιθανόν για παράνομη αναρρίχηση στο εσωτερικό. Οι πολεμίστρες δυστυχώς χρησιμοποιούνται για ανάβαση στο τείχος με αποτέλεσμα να έχουν αφαιρεθεί και από εκεί πολλές πέτρες ώστε να διευκολύνει την είσοδο. Σε ότι αφορά τα σημεία όπου παρατηρούνται κοιλότητες ενδεχομένως από μετακίνηση λίθων χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Οι μαρμάρινες κολώνες που συνδέουν το μεγάλο κιγκλίδωμα που πλαισιώνει την επίσημη είσοδο στον Κήπο των Ηρώων φέρουν μεγάλες ρωγμές και περιστροφικές

Επειδή οι φθορές στο τείχος εκτείνονται σε όλο το μήκος του και είναι διαφορετικού τύπου και σοβαρότητας, η αποκατάσταση του τείχους για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει να τύχει της γνωμοδότησης του αρμόδιου Συμβουλίου, μετά από σχετική μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002. Επείγουσες εργασίες συντήρησης και στερέωσης διενεργούνται με μέριμνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση, άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.302812002.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ποιος έχει οριστεί υπεύθυνος για το συγκεκριμένο ζήτημα και για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί, ώστε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου του ΥΠΠΟΑ, να προχωρήσετε στην αποκατάσταση των ζημιών για το τείχος αυτό.

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος για τον χάρτη του Μεσολογγίου

Αξιότιμε/η Κύριε/Κυρία,

Σε συνέχεια της επιστολής του Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου με Αρ. Πρωτ. 40/02-10-2018, σας παρακαλούμε εκ νέου όπως μας αποστείλετε το χάρτη της πόλης μας, εφόσον είναι διαθέσιμος, που υπάρχει σε διάφορα σημεία της πόλης (φωτεινές πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί) και περιέχει και τα αξιοθέατα.

Κατόπιν επικοινωνίας μας με τις Υπηρεσίες του Δήμου ενημερωθήκαμε ότι ο χάρτης αυτός έγινε με ιδιωτική πρωτοβουλία. Σας παρακαλούμε, εφόσον είναι διαθέσιμος, να μας τον αποστείλετε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος χάρτης στο αρχείο του Δήμου, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε έναν χάρτη της πόλης σε ηλεκτρονική μορφή τον οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε.

Ακόμη, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με την εξέλιξη του παραπάνω αιτήματός, διότι το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου επιθυμεί να αξιοποιήσει το παραπάνω χάρτη, προκειμένου να διαφημίσει την περιοχή μας.

Εν αναμονή της απάντησής σας!


Πηγή