Αγναντεύοντας από τη Φανερωμένη

Της Πηνελόπης Κοψιδά

Καὶ εἶπα, ὅλα γύρω βλέποντας:
Νησί,
ἀβασίλευτη στὸ πέλαο δόξα,
ὦ ῥιζωμένο
στὸ πολύβοο διάστημα,
καὶ στοῦ Ὁμήρου τὸ στίχο
λουσμένο,
βυθισμένο στὸν ὕμνο!

Άγγελος Σικελιανός: Ἀλαφροΐσκιωτος-Ὁ Βαθὺς Λόγος
(ἀπὸ τὸν Λυρικὸ Βίο, Τόμος A´)


Πηγή