Αγρίνιο: Ένταξη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο ΕΣΠΑ – Πρόσληψη προσωπικού

Πρόσληψη προσωπικού για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προυπολογισμού 130.000,00 ευρώ

Από τη Διοίκηση του Γ. Ν. Αιτωλ/νίας- Ν.Μ. Αγρινίου ανακοινώνεται ότι με την ΑΠ. 4524/19-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα εντάχθηκε στην πράξη «Ανάπτυξη Δομών Ψυχικής Υγείας – Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη-προαγωγή) της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας» του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,

έργο που αφορά την ενίσχυση και υποστήριξη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας με επιστημονικό προσωπικό: δύο (2) Ψυχολόγοι Π.Ε., ένας (1) Νοσηλευτής Τ.Ε. και ένας (1) Κοινωνικός Λειτουργός Τ.Ε., για δεκαοχτώ (18) μήνες και θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση αναβάθμισης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και των 1.200 ατόμων που εξυπηρετεί μηνιαίως.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 130.000,00 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης ορίζεται από 07/02/2019 έως και 27/12/2021.


Πηγή