Αγρυπνία για τον Άγιο Ιάκωβο στη Σάμη

ΙΕΡΌΣ ΝΑΌΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ ΣΆΜΗΣ

ΤΕΛΕΣΙΣ ΙΕΡΆΣ ΑΓΡΥΠΝΊΑΣ

Ανακοινούται ότι την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου θα τελεσθη στον Ιερό Ναό Ιερά Αγρυπνία από τις 8:30 μ.μ. επί τη εορτή του Αγίου Ιακώβου (του Τσαλικη) του εν Εύβοια.


Πηγή