Ανακοίνωση του ξενοδοχείου Esperia

Αξιότιµα µέλη του Δ.Σ. Δήµου Αγρινίου και πολίτες της πόλης του Αγρινίου,

Με ιδιαίτερη έκλπηξη άκουσα και είδα διαδικτυακά αλλά και διάβασα τα όσα ελέγθησαν κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήµου Αγρινίου στις 29.10.2018, (διαφωνίες µεταξύ Καλαµπαλίκη – Καζαντζή) και εν συνεχεία δηµοσιεύθησαν στον τοπικό τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο, έχω να σας δηλώσω τα ακόλουθα ως προς την αποκατάσταση της αλήθειας όσον αφορά την επιχείρησή µου, Ξενοδοχείο Εσπέρια, καθώς και την κόρη µου Μαρία – Ελένη.

Η επιχείρησή µου πάνω από σαράντα χρόνια συνεργάζεται νόµιµα µε τις Δηµοτικές Υπηρεσίες του Δήµου µας, όπως και οι υπόλοιπες της πόλης µας, ως προς την διάθεση δωµατίων για την φιλοξενία των καλεσµένων του Δήµου στην πόλη µας µε µειωµένο τιµοκατάλογο ή και δωρεάν. Η Μαρία – Ελένη Καζαντζή, κόρη µου, είναι νόµιµος µέτοχος της επιχείρησης και αυτό διότι η επιχείρηση είναι οικογενειακή από την ίδρυσή της – 1963 – µέχρι και σήµερα από τον πατέρα µου Δηµήτριο Στρανοµίτη (οικογένεια Στρανοµίτη).

Όλες οι αναφερόµενες συναλλαγές και τα χρηµατικά ποσά που τις αφορούν είναι καθολικά νόµιµες µε τα αντίστοιχα παραστατικά που ορίζει ο νόµος. Ουδέποτε υπήρξε ανάθεση στην επιχείρησή µας από τον κ. Καζαντζή Νικόλαο ή τις υπηρεσίες που αυτός διοικούσε και επόπτευε ως Αντιδήµαρχος Δήµου Αγρινίου µεταξύ 2014 – 2016.

Για όλα τα παραπάνω και επειδή η εµπλοκή της οικογενείας µου, της κόρης µου και της επιχειρησής µου σε µια πολιτική “διαφωνία” είναι ηθικά ανεπίτρεπτη, νοµικά ασταθή, συκοφαντική και κακοπροαίρετη, καλώ τους εµπλεκόµενους σε αυτή να δηλώσουν δηµοσίως ότι τα όσα ελέγθησαν αποτελούν αναλήθειες και αποτελούν µια ακόµη πολιτική “εκτροπή” του λόγου τους. Σε αντίθετη περίπτωση και για να προστατεύσω το όνοµα της οικογενείας µου, τα παιδιά µου, την επιχείρησή µου αλλά και εµένα προσωπικά, θα προχωρήσω σε κάθε νόµιµο δικαίωµα και πράξη που ορίζει η Ελληνική νοµοθεσία για την ηθική και οικονοµική βλάβη που ήδη έχω δεχθεί και βιώνω καθηµερινά όσο τα δηµοσιεύµατα είναι αναρτηµένα δηµόσια και οι εµπλεκόµενοι δεν αναιρούν δηµόσια τα όσα ανέφεραν εντός της συνεδριάσης του Δ.Σ. Δήµου Αγρινίου.

Με την επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώµατός µου.

Διονυσία – Γρηγορία Στρανοµίτη Ιδιοκτήτης & Γενική Διευθύντρια Esperia Boutique Hotel


Πηγή