Αποτελέσματα των εκλογών των καθηγητών της Κέρκυρας για ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ.

Κοινωνία Αποτελέσματα των εκλογών των καθηγητών της Κέρκυρας για ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ.

Μετά από τις εκλογές που διεξήχθησαν την Τετάρτη, τα αποτελέσματα των εκλογών στο ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας, το ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων και το ΚΥΣΔΕ έχουν ως εξής:


Πηγή