Αργοστόλι: Προχωρά η αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου – Αναλυτικά όσα θα υλοποιηθούν (Video)

Ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες και προχωρά το έργο της αποκατάστασης του λιμανιού του Αργοστολίου , αλλά και του παραλιακού μετώπου που εκτείνεται έως τη γέφυρα Δεβοσέτου.

Το έργο , ύψους 4.300.000,00 ευρώ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών και περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής :

  • Αποκατάσταση του εμπορικού προβλήτα
  • Αποκατάσταση του βοτσαλωτού κρηπιδώματος μέχρι τον προβλήτα της λαχαναγοράς
  • Αποκατάσταση του νότιου κρηπιδώματος από τον προβλήτα της λαχαναγοράς έως τη γέφυρα Δεβοσέτου

Στο έργο περιλαμβάνεται η αποκατάσταση του τμήματος πίσω από την αγορά, όπου αποτελεί ντροπή για την πόλη με συχνή εικόνα την ύπαρξη σκουπιδιών και έντονης δυσοσμίας.

Αναλυτικότερα, οι 4 άξονες όπου κινείται το έργο έχουν ως εξής :

1. Αποκατάσταση του τμήματος IV (εμπορικού προβλήτα)

-ανακατασκευή της ανωδομής του κρηπιδότοιχου, περιλαμβανομένων δύο ραμπών και εξοπλισμού ανωδομής
-ανακατασκευή των χερσαίων χώρων του προβλήτα μέχρι τα υφιστάμενα κτίρια
-κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων του προβλήτα
-κατασκευή του αντλιοστασίου πυρόσβεσης για το τμήμα ΙΙΙ (βοτσαλωτό κρηπίδωμα), και
– περιορισμένη εκβάθυνση λιμένα προ του κρηπιδώματος.

2. Αποκατάσταση της επίστρωσης του τμήματος ΙΙΙ (βοτσαλωτό κρηπίδωμα, από τον εμπορικό προβλήτα μέχρι τον προβλήτα λαχαναγοράς)

-ανακατασκευή της βοτσαλωτής επίστρωσης, περιλαμβανομένων των αγωγών ομβρίων, και
-κατασκευή ΗΜ υποδομών για την παροχή νερού και ηλεκτρικού για τα τουριστικά σκάφη και τον φωτισμό της χερσαίας ζώνης.

3. Αποκατάσταση του τμήματος IΙ (προβλήτα λαχαναγοράς)

– ανακατασκευή της ανωδομής του κρηπιδότοιχου, περιλαμβανομένου εξοπλισμού ανωδομής – ανακατασκευή των χερσαίων χώρων του προβλήτα σε πλάτος 2,5 m, και
– ανακατασκευή του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων του προβλήτα στο παραπάνω πλάτος.

4. Αποκατάσταση του τμήματος I (νοτίου κρηπιδώματος από τον προβλήτα λαχαναγοράς μέχρι τη γέφυρα Δεβοσέτου)

-ανακατασκευή του κρηπιδότοιχου, περιλαμβανομένου εξοπλισμού ανωδομής
-ανακατασκευή των χερσαίων χώρων του προβλήτα μέχρι τον παραλιακό δρόμο
-κατασκευή ΗΜ υποδομών φωτισμούανακατασκευή του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων κάτω από τους χερσαίους χώρους, και περιορισμένη εκβάθυνση λιμένα προ του κρηπιδώματος.

Επιμέλεια : Χρήστος Λαμπράκης


Πηγή