Διαθεσιμότητα φαρμάκων Κοινωνικού Φαρμακείου για την τρέχουσα εβδομάδα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ [ΕΔΩ]


Πηγή