Διαβουλεύσεις στην Περιφέρεια για την κλιματική αλλαγή

Το Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρμογή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ήταν το αντικείμενο της τεχνικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, στο Διοικητήριο της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι. Η συνάντηση ήταν η τρίτη κατά σειρά σχετικά με το ΠΕΣΠΚΑ και μ' αυτήν ολοκληρώθηκε ο κύκλος των συναντήσεων. Προηγήθηκαν αντίστοιχες στον Πύργο (31/10) και στην Πάτρα (1/11). «Βασικός σκοπός των συζητήσεων ήταν η άρτια και έγκαιρη κατάρτιση του Σχεδίου, το οποίο θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη θωράκιση της Περιφέρειας έναντι των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής. Για το λόγο αυτό διαβουλευόμαστε με όλους τους Δήμους και τους εμπλεκόμενους Φορείς της Περιφέρειας προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και τα Στοιχεία που κατέχουν προκειμένου να έχουμε μια πλήρη γνώση και αποτύπωση των Αναγκών που Υπάρχουν και των Παρεμβάσεων που Απαιτούνται » δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νικόλαος Μπαλαμπάνης, στη διάρκεια των συναντήσεων. Το ζήτημα που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους εκπροσώπους των Τεχνικών Υπηρεσιών ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών συλλογής στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν είτε υφιστάμενα, υπό υλοποίηση ή προγραμματιζόμενα έργα στην Περιφέρεια τα οποία σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή, είτε προγράμματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Η συλλογή πληροφοριών αφορά κυρίως στοιχεία που σχετίζονται με: αντιπλημμυρικά έργα, έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας – προστασίας ακτών, έργα δασικής προστασίας – αντιπυρικής προστασίας, δράσεις πολιτικής προστασίας και οριοθέτησης ρεμάτων. Απαραίτητη κρίνεται και η καταγραφή των εκτάσεων της Περιφέρειας που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, καθώς οι συγκεκριμένες περιοχές είναι πιο ευάλωτες στην Κλιματική Αλλαγή. Στη συνάντηση συμμετείχαν η ανάδοχος εταιρεία της εκπόνησης του Σχεδίου (ΠεΣΚΑ) ENVIROPLAN Α.Ε., τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης για την εκπόνηση του ΠΕΣΚΠΑ και εκπρόσωποι των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας καθώς και των τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. και της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    9 Νοεμβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα