Δημοτικό Συμβούλιο: Έδωσε το «πράσινο φως» για την Ίδρυση Μουσικού Σχολείου στο Ληξούρι

Νεα ειδικότητα για το ΕΠΑΛ Παλικής

Την απόφαση για προσθήκη τομέα Ναυτιλιακών επαγγελμάτων και ειδικότητας μηχανικών ναυτικών εμπορικού ναυτικού στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου αποφάσισε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίζοντας θετικά την πρόταση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, η νεα ειδικότητα θα υποστηριχθεί από τις δομές του σχολείου και ως προς το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και ως προς τις εργαστηριακές απαιτήσεις που συνοδεύουν τη λειτουργία της χωρίς περαιτέρω έξοδα για το Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις με την ευθύνη για την εξεύρεση χώρου στέγασης να βρίσκεται στο Δήμο Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση η ύπαρξη στο Ληξούρι του τμήματος Μουσικολογίας θα αποτελέσει κίνητρο για τους υποψήφιος μαθητές αλλά και ευνοϊκό παράγοντα για τη λειτουργία του υπό ίδρυση σχολείου καθώς οι δυο εκπαιδευτικές μονάδες θα μπορούν αν συνεργάζονται σε επίπεδο δομών και εξοπλισμού.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 45 μουσικά σχολεία , με τρια εξ αυτών να βρίσκονται σε Ζάκυνθο , Κέρκυρα και Πάτρα.

DSC 0021Οι ενστάσεις για το χώρο εγκατάστασης

Ως προς το χώρο εγκατάστασης προτείνεται το πρώην Δημοτικό Σχολείο «Θουκιδίδης Βαλεντής» για το οποίο έχει αποφασισθεί η εκτέλεση εργασιών αλλά όχι σε εκτεταμένο επίπεδο.

Μιλήσαμε με το Δημοτικό Σύμβουλο της περιοχής Διονύση Αραβαντινό ο οποίος μας επισήμανε ότι το σχολείο θα έπρεπε πριν δεχθεί μαθητές , να πραγματοποιηθούν σοβαρές και όχι επιδερμικές εργασίες ώστε να δημιουργηθεί μια σύγχρονη σχολική υποδομή καθώς ο υπάρχων χώρος δεν είναι ιδιαίτερα χρηστικός.

Τέλος υπογράμμισε τη θετική αξία της λειτουργίας μουσικού σχολείου στο Ληξούρι, μια περιοχή στενά συνδεδεμένη με τη μουσική παράδοση αλλά και την ύπαρξη της ιστορικής Φιλαρμονικής.

Χρήστος Λαμπράκης


Πηγή