Δυτική Ελλάδα: 2,5 εκατομμύρια ευρώ εξοπλίζουν τρία μεγάλα νοσοκομεία

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 τριών έργων προμήθειας Βιοϊατρικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 2.520.000€ για τρία μεγάλα Νοσοκομεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα η ένταξη αφορά την : • Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού 1.110.000 € για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών • Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού 1.000.000€ για το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και • Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού 410.000€ για το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας -Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου. Με τον παραπάνω εξοπλισμό αναβαθμίζεται – συμπληρώνεται ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός των τριών μεγάλων Νοσοκομείων για την παροχή των υπηρεσιών υγείας


Πηγή