Δυτική Ελλάδα: Η επιχειρηματικότητα στον αγροτικό χώρο

Με κύριο θέμα συζήτησης τον Αγροτικό Χώρο και την Επιχειρηματικότητα πραγματοποιήθηκε η 4η Θεματική Συνάντηση Εργασίας Ενδιαφερομένων φορέων του έργου [email protected] SMEs «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στην Πάτρα, στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΠΔΕ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του ρόλου της ως εταίρος του συγχρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος INTERREG Europe.

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κου Κασίμη Χαράλαμπου, αναφορικά με τις προκλήσεις που θα επιφέρει η νέα αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα. Συγκεκριμένα, η εισαγωγή περιβαλλοντικών κριτηρίων και ποσοτικών δεικτών για στόχους-αποτελέσματα δημιουργούν την ανάγκη για διοικητική αναπροσαρμογή και τήρηση περιβαλλοντικών στόχων.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολος Κατσιφάρας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης στην ΠΔΕ, με την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή. Σχετικά με την καινοτομία στον αγροτικό χώρο και την ανάγκη αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων μίλησε ο κος Κουτσούρης Αλέξανδρος, Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πλαίσιο του διαλόγου ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση φορείς, προέκυψαν ως ανάγκες: η συνεργασία και δικτύωση του συνόλου των ενδιαφερόμενων φορέων της περιφέρειας για την διαμόρφωση πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης (προσέγγιση bottom-up), η παροχή κινήτρων για μικρές επενδύσεις (εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων & υποδομών, εξοπλισμός παραγωγικών μονάδων, ανάπτυξη τεχνογνωσίας), καθώς και η κατάρτιση – επιμόρφωση νέων αγροτών για την υιοθέτηση νέων μοντέλων καινοτομίας.

Τα συμπεράσματα της συζήτησης με τους συνέδρους θα αξιοποιηθούν και θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης που θα κάνει δυνατή την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του [email protected] SMEs, ήτοι την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές της ΠΔΕ.


Πηγή