Ε.Α.Σ.: Καταπέλτης κατά Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει…

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι με συμπεράσματα και ευθύνες που βαρύνουν τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. περιγράφει το πρόβλημα των κατασχέσεων των Αγροτικών Επιδοτήσεων Έκθεση που δημοσίευσε ο Συνήγορος του Πολίτη με τίτλο «Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το δημόσιο».

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης αναφορών με αντικείμενο την κατάσχεση της Βασικής Ενίσχυσης. Οι πολίτες έθεσαν υπόψη της Αρχής ότι, λόγω οφειλών τους προς την Εφορία ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους παρακρατήθηκε το σύνολο ή τμήμα της Βασικής Ενίσχυσης, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της γεωργικής / κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης και κάλεσαν την Αρχή να τους ενημερώσει ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών της Διοίκησης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, Τράπεζες προβαίνουν σε κατασχέσεις Αγροτικών Ενισχύσεων και καλούν τους Παραγωγούς να προσκομίσουν βεβαιώσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την προέλευση των ποσών και την υπαγωγή αυτών στο ακατάσχετο. Ωστόσο ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δήλωσε ότι «…ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν γνωρίζει και δεν έχει καμία επιπλέον αρμοδιότητα που να αφορά είτε την έκδοση βεβαιώσεων, είτε την υποχρέωση ενημέρωσης των Τραπεζών για τα ποσά των παρακρατήσεων ή το ύψος των ακατάσχετων ποσών…»

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ότι οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων του Ε.Σ.Π.Α. και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Επίσης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναφέρει ότι «…Σε περίπτωση επιβολής από το Δημόσιο κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς εις χείρας Τραπεζών ως τρίτων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και ποσά Κοινοτικών Επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, οφείλει να ενημερώνει τις Τράπεζες για το ακατάσχετο αυτών καθώς και για το νομοθετικό πλαίσιο που ρητά το προβλέπει…»

Συμπέρασμα :

Οι Αγροτικές Επιδοτήσεις, παρά την κατηγορηματική διαβεβαίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους, καταλήγουν σε πλείστες περιπτώσεις να μην φθάνουν στα χέρια των ΑγροΚτηνοτρόφων οφειλετών του Δημοσίου, λόγω μη θέσπισης ρητής διάταξης περί ακατασχέτου στην Ελληνική νομοθεσία, και διχογνωμίας και μετάθεσης ευθύνης μεταξύ των Φορέων, ως προς την διαβεβαίωση περί του ακατασχέτου.

Από τον Ε.Α.Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚ


Πηγή