Έγκριση 75.000.00 ευρώ στον Φορέα Διαχείρισης Καλαμά, Αχέροντα, Κέρκυρας.

Περιβάλλον Έγκριση 75.000.00 ευρώ στον Φορέα Διαχείρισης Καλαμά, Αχέροντα, Κέρκυρας.

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για επιχορήγηση 75.000.00 ευρώ στον Φορέα Διαχείρισης Καλαμά, Αχέροντα, Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την απόφαση: «το ποσό είναι 75.000,00 που αφορά στην τακτική επιχορήγηση έτους 2018, από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, Ε.Φ. 31-110, Κ.Α.Ε. 2599, με την υποχρέωση πλήρους εφαρμογής των διατάξεων του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) και του λοιπού δημοσιονομικού κανονιστικού πλαισίου, όπως ισχύει.

Η επιχορήγηση δίδεται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του φορέα (ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, διάφοροι προμηθευτές, καύσιμα, αναλώσιμα, συντήρηση αυτοκινήτων και σκάφους, ασφάλειες,
μετακινήσεις μελών Δ.Σ., μικροεπισκευές κ.α.), για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4519/2018».


Πηγή