Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με τηλεδιάσκεψη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11- 4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψηστις αίθουσες συνεδριάσεων των

Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Κέρκυρας, ισόγειο, Σ. Σαμάρα 13

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου

ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Π.Ι.Ν. έτους 2018.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.

Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή προσφοράς της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ.

Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής ωρών απασχόλησης μηχανημάτων έργων με τους χειριστές τους που χρησιμοποιήθηκαν σε έκτακτες ανάγκες Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο

«Αποκατάσταση Ανενεργού Λατομείου Καβάλου με Χρήση Υλικών Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» .

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρήστος Μωραΐτης


Πηγή