Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας της ΠΙΝ ορίστηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παναγιώτης Φιλίππου

Με σκοπό την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, αξιολογώντας τις ανάγκες της συγκεκριμένης υπηρεσίας, προχώρησε σε ένα ακόμη επίπεδο θεσμικής υποστήριξης ορίζοντας τον Περιφερειακό Σύμβουλο Φιλίππου Παναγιώτη, του Γεωργίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας της ΠΙΝ .

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης (Αριθμ. οικ.77552/31487) δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που να βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Παναγιώτη Φιλίππου μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων για θέματα που εμπίπτουν, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 25 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, εκτός των, εκ του νόμου, θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών.


Πηγή