Επιχορήγηση 30.000 ευρώ για τα προνοιακά ιδρύματα ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος

8.000 ευρώ στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων – Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ληξουρίου

Την κατανομή ποσού 30.000 ευρώ στα προνοιακά ιδρύματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Συγκεκριμένα τα προνοιακά ιδρύματα και το ύψος της επιχορήγησης έχουν ως ακολούθως:

1. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων ΑμΕΑ Κέρκυρας, ποσό 11.000 ευρώ

2. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (παράρτημα Κέρκυρας), ποσό 2.000 ευρώ.

3. Οίκος Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο), ποσό 2.000 ευρώ

4. Μ.Φ.Η. – Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ληξουρίου, ποσό 8.000 ευρώ.

5. Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες Ζακύνθου “ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ”, ποσό 2.000 ευρώ.

6. ''ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ'' Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Ζακύνθου, ποσό 2.000 ευρώ.

7. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμΕΑ Νομού Ζακύνθου, ποσό 1.000 ευρώ

8. Ομάδα Εθελοντών Έκτακτης Ανάγκης Ζακύνθου, ποσό 2.000 ευρώ.

Για την κατανομή των εν λόγω ποσών έχουν ενημερωθεί οι Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΙΝ που είναι αρμόδιες για τις περαιτέρω ενέργειες.


Πηγή