Επιμελητήριο Αχαΐας: Συνέργειες και Ελληνικά προϊόντα για την παραγωγή εθνικού πλούτου


Η Ελλάδα που παράγει, που καινοτομεί, που διακρίνεται από εξωστρέφεια και αναπτύσσει συνεργασίες και συνέργειες…

…για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, σε ένα διεθνές περιβάλλον , βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Αχαΐας και η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ- ΔΙΚΑ ΜΑΣ, το Σάββατο, στο πλαίσιο του 21ου Forum Ανάπτυξης, κεντρικό θέμα του οποίου είναι « Ο δικός μας αναπροσανατολισμός». Το θέμα της εκδήλωσης ήταν «Είμαστε η Ελλάδα που παράγει και συνεργάζεται».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ ανέπτυξε το όραμα και τις αξίες της πρωτοβουλίας. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων τα ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι «μία κοινότητα εξωστρεφών παραγωγικών – μεταποιητικών επιχειρήσεων Ελληνικής ιδιοκτησίας, που αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας.

Τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης που δημιουργούνται, παράγονται και ανήκουν στις Ελληνικές επιχειρήσεις, είναι εθνικός πλούτος από τον οποίο εξαρτώνται άμεσα: – το βιοτικό μας επίπεδο, – το εθνικό μας εισόδημα, – η εργασία, – η αξιοποίηση του ταλέντου μας και συνολικά η ευημερία της χώρας μας.». Και πρόσθεσε: «Οι εταιρίες της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ βλέπουν την Ελλάδα ως βάση των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων τους και όχι απλά ως μια αγορά. Άρα επιστρέφουν, μέσω της επιμονής τους να «μένουν Ελλάδα», το maximum της προστιθέμενης αξίας που παράγουν στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ- ΔΙΚΑ ΜΑΣ όπως είπε είναι μεταξύ άλλων οι:
Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας
Συνολική αναγέννηση της χώρας
Εισροή επενδυτικών πρωτοβουλιών
Ανεπτυγμένη παρουσία στο διεθνές εμπόριο
Απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ Μιχάλης Τσαούτος, μίλησε για τα μέλη και τις συνέργιες της πρωτοβουλίας. Όπως ανέφερε τα μέλη της ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ μας είναι 46 εταιρίες επιχειρήσεις και αριθμεί 56 εργοστάσια που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, τα οποία συνολικά απασχολούν 4.636 εργαζομένους. Οκύκλος εργασιών ανέρχεται σε 1.145. 728. 577 ευρώ.

Ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Βασίλειος Μακιός μίλησε για την «Corallia, Μοχλός Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών Υψηλής Τεχνολογίας». «Η χώρα μας χρειάζεται πλούτο και γι΄αυτό είναι απαραίτητο να φέρουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και αυτά έρχονται μόνο από τομείς υψηλής τεχνολογίας» είπε και υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία της συνεργασίας στην κατεύθυνση αυτή, διαπιστώνοντας το έλλειμμα της χώρας μας.

Το θέμα των «Στρατηγικών ανταγωνιστικότητας και τον κρίσιμο ρόλο των Συνεργειών» ανέπτυξε ο Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντάς.

Η Άθη Χαλκιοπούλου, Διευθύντρια Πιστοποίησης της EUROCERT ενημέρωσε για τη διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης μιας εταιρίας στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ- ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε γόνιμος διάλογος, ενώ παραδόθηκε πιστοποιητικό ένταξης στα «ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ» στην Πατρινή επιχείρηση, αλάτι ΧΙΩΝ, το οποίο παρέλαβε ο Σπύρος Κανελλόπουλος. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Βασιλάκης.


Πηγή