Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών: Ιστορική – Αρχαιολογική Επισκόπηση της Λευκάδας

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών: «Ιστορική – Αρχαιολογική Επισκόπηση της Λευκάδας» στις 10 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων.


Πηγή