H ομάδα που δημιούργησε στην Πάτρα κατ΄οίκον παρέμβαση για την αντιμετώπιση της άνοιας- Πώς βοηθούν ασθενείς κ […]

Μία ολοκληρωμένη κατ’ οίκον παρέμβαση για την αντιμετώπιση της άνοιας έχει δημιουργηθεί στην Πάτρα από τα μέλη και τους επαγγελματίες του «Φροντίζω» που είναι ένα Κοινωφελές Σωματείο, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία δημιουργήθηκε στην περιοχή της Πάτρας το 2009 από εθελοντές από το χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας.

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Κοινωνικός Λειτουργός-Γεν. Διευθυντής ΜΚΟ «Φροντίζω», η Μαρία Φρούντα, Ψυχολόγος-Επιστημονικά Υπεύθυνη ΜΚΟ «Φροντίζω» και Ιωάννα Τσελεπή, Κοινωνική Λειτουργός-Συντονίστρια Προγραμμάτων ΜΚΟ «Φροντίζω» μίλησαν στο thebest.gr και εξήγησαν πώς μπορούν να βοηθήσουν ασθενείς με άνοια να ζουν όσο το δυνατόν ποιο φυδιολογικά ενισχύοντας τους ίδιους αλλά και τους φροντιστές τους.

Της Κωνσταντίνας Τσίχλα

Πώς προέκυψε το «Φροντίζω» και το πρόγραμμα παρέμβασης;

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων άνω των 65 ετών σε παγκόσμιο επίπεδο, ποσοστό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Μια από τις συχνότερες παθήσεις στις ηλικίες αυτές, είναι η άνοια η οποία μπορεί να επηρεάσει με ιδιαίτερο σοβαρό τρόπο τόσο το ίδιο όσο άτομο και την οικογένεια του.

Πάνω από 200.000 ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheime

Στην χώρα μας σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheimer στους οποίους αντιστοιχούν 2 οικογενειακοί φροντιστές στον καθένα. Οι οικογενειακοί φροντιστές καλούνται να σηκώσουν το δυσβάστακτο φορτίο της συνεχούς και καθημερινής φροντίδας του δικού τους ανθρώπου

Το Κοινωφελές Σωματείο Φροντίζω είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία δημιουργήθηκε στην περιοχή της Πάτρας το 2009 από εθελοντές από το χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας με σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων και την γενικότερη υποστήριξη των ατόμων τρίτης ηλικίας, των ασθενών με άνοια και νόσο Alzheimer και των οικογενειών τους.

Στην Πάτρα, η ύπαρξη πολλών περιστατικών οικογενειών που έχουν στο σπίτι ένα άτομο που έχει διαγνωστεί με άνοια σε συνδυασμό με την έλλειψη δομών στην ευρύτερη περιοχή για την άνοια και την νόσο Alzheimer οδήγησε τα μέλη και τους επαγγελματίες του «Φροντίζω» να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη κατ’ οίκον παρέμβαση για την αντιμετώπιση της άνοιας.

Ποιοι το υποστηρίζουν;

Όλες οι υπηρεσίες του σωματείου μας είναι εντελώς δωρεάν για όσους συμπολίτες μας τις έχουν ανάγκη. Για την υλοποίηση των εξειδικευμένων προγραμμάτων και δράσεων ο φορέας έχει λάβει υποστήριξη μέσω δωρεών από κοινωφελή ιδρύματα.

Από τον Μάιο 2015 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 υλοποιήσαμε το πρόγραμμα «Φροντίζω τη Μνήμη Κατ’ Οίκον» με δωρεά του ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα ενώ μετά από θετική αξιολόγηση και σε εξέλιξη των υπηρεσιών αυτού του έργου από τον Αύγουστου του 2017, και για δύο χρόνια, υλοποιούμε το πρόγραμμα «Φροντίζω για την Άνοια στην Κοινότητα» με δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2019.

Πείτε μας λίγα λόγια για την ομάδα σας… Από ποιους αποτελείται;

Οι άνθρωποι που συγκροτούν το ΦΡΟΝΤΙΖΩ είναι επαγγελματίες υγείας με μεγάλη ευαισθησία για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Διαθέτουν εμπειρία στην εργασία με το συγκεκριμένο πληθυσμό και έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα το σεβασμό και την κατανόηση των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, προσπαθούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας τους.

Το Σωματείο μας διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο ενώ υπάρχει άτομο που έχει αναλάβει το ρόλο της γενικής διεύθυνσης όλων των δράσεων και των προγραμμάτων του φορέα.

Η νόσος οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση τους ασθενείς

Το Φροντίζω απασχολεί 6 άτομα έμμισθο προσωπικό και συγκεκριμένα: ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, φυσικοθεραπευτή, γυμναστή, νοσηλευτή και διοικητικό υπάλληλο. Τέλος έχουμε και την συμμετοχή εθελοντών, οι οποίοι μας πλαισιώνουν στις δράσεις που υλοποιούμε σε τακτική βάση στη κοινότητα.

Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος και ο στόχος σας ;

Οι επαγγελματίες και τα μέλη του «Φροντίζω» έχοντας πολύ καλή γνώση στο πως η άνοια και η νόσος Alzheimer οδηγεί από την μια μεριά στην κοινωνική απομόνωση τους ασθενείς, και από την άλλη στην οικονομική και ψυχοσωματική εξουθένωση τα μέλη των οικογενειών, που έχουν αναλάβει την φροντίδα τους αποφάσισε να αναλάβει δράση.

Η βαθύτερη πεποίθηση μας είναι πως τα άτομα αυτά, μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ενταγμένα στο κοινωνικό σύνολο και για αυτό το σκοπό η ομάδα μας βρίσκεται σε καθημερινή βάση εκεί όπου υπάρχει η πραγματική ανάγκη για να συνδράμει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Απώτερος στόχος είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες και να συμβάλλουμε αποφασιστικά ώστενα καταστεί η άνοια βασική προτεραιότητα στο σχεδιασμό των πολιτικών δημόσιας υγείας.

Πού εστιάζετε και πώς λειτουργείτε;

Το Σωματείο εστιάζει στην παροχή κατ' οίκον υποστηρικτικών υπηρεσιών σε άτομα με άνοια και τις οικογένειες τους, την εκπαίδευση των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια στην διαχείριση της νόσου και την πρώιμη διάγνωση της άνοιας σε άτομα άνω των 55 ετών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος«Φροντίζω για την Άνοια στην Κοινότητα» που υλοποιείται από το Σωματείο στόχος είναιη διατήρηση της Λειτουργικότητας των ατόμων που πάσχουν από άνοια μέσω της παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους και την μείωση του φορτίου φροντίδας των οικείων τους.

Επιπλέον μέσω της λειτουργίας του «Γραφείου Υποστήριξης της Μνήμης», μια δομής που λειτουργεί μέσω του παραπάνω έργου,εστιάζουμε στην παροχή υπηρεσιών πρώιμης διάγνωσης της άνοιας καθώς έχει βρεθεί ότι η πρώτη διάγνωση στην άνοια καθυστερεί περίπου τρία χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Στόχος η ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους

Τέλος το σωματείο θεωρεί ως βασική προτεραιότητα στη καθημερινή λειτουργία του την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της άνοιας και της νόσου Alzheimer και την προαγωγή της υγιούς και ενεργούς γήρανσης.

Ποιες είναι οι περιπτώσεις που μπορείτε να βοηθήσετε;

Το Σωματείο Φροντίζω προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους που πάσχουν από άνοια και τις οικογένειες τους που έχουν αναλάβει τη φροντίδα. Επίσης το Σωματείο απευθύνεται σε άτομα Τρίτης ηλικίας που παρατηρούν συμπτώματα άνοιας και επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες νευροψυχολογικής αξιολόγησης καθώς και σε ανθρώπους που έχουν πρωτοδιαγνωστεί με κάποιας μορφής άνοιας οι οποίοι μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς προκειμένου να ενημερωθούν για την καλύτερη διαχείριση της νόσου.

Ποια είναι τα πράγματα που μπορεί να έχουμε παρεξηγήσει σε σχέση με την άνοια;

Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι πως παρότι η άνοια είναι μια εκφυλιστική νόσος στην οποία δεν έχει βρεθεί θεραπεία μέχρι ώρας αυτό δεν σημαίνει πως ένα άτομο που αντιμετωπίζει αυτή τη νόσο δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή.

Ειδικά στις περιπτώσεις που η διάγνωση της νόσου γίνει το συντομότερο δυνατό από την στιγμή της εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων και υπάρχει σωστή ιατρική φροντίδα σε συνδυασμό με την εφαρμογή κατάλληλων μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων τότε μπορεί το άτομο να συνεχίσει να απολαμβάνει με ποιοτικό τρόπο την καθημερινότητα με το οικείο του περιβάλλον.

Άλλο ένα σοβαρό ζήτημα είναι η έλλειψη γνώσης της κοινωνίας γύρω από την άνοια και την νόσο Alzheimer το οποίο οδηγεί πολλές φορές τα άτομα με άνοια στο στιγματισμό και το κοινωνικό περιθώριο.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για το τι ακριβώς είναι η άνοια και πως είναι καταλληλότερο να συμπεριφερόμαστε σ’ ένα άτομο που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα ώστε να δημιουργήσουμε κοινότητες φιλικές προς την άνοια.

Ένα σημαντικό κομμάτι είναι αυτό των φροντιστών. Πώς επηρεάζονται και ποιες είναι οι δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν;

Αναφερόμενοι στους οικογενειακούς φροντιστές των ανοϊκών ατόμων, θα έλεγε κανείς ότι είναι αυτοί που πλήττονται πιο πολύ μετά τη διάγνωση της νόσου. Καθώς η φύση της άνοιας έχει μια δεδομένη πορεία, οι φροντιστές χρειάζεται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να οργανώσουν έτσι την καθημερινότητά τους, ώστε να παρέχουν σωστή φροντίδα.

Οι φροντιστές χρειάζεται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Στα αρχικά στάδια, τα άτομα με άνοια παραμένουν αυτοεξυπηρετούμενα και κύρια σύμπτωματα αποτελούν κάποιες γνωστκές ελλείψεις που αντιλαμβάνονται κατά βάση οι οικείοι τους. Καθώς ο καιρός περνάει και η νόσος εξελίσσεται, τα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι φροντιστές, εστιάζονται στη ασφαλή διαβίωση των ανοϊκών ασθενών και της παροχής ολιστικής φροντίδας.

Το γεγονός αυτό απαιτεί πολύ χρόνο εκ μέρους των φροντιστών και ενέργεια. Αν σκεφτεί κανείς ότι μιλώντας για οικογενειακούς φροντιστές εννοούμε κατά βάση παιδιά και συζύγους, και κάνοντας μια αντιστοίχιση θα έβλεπε κανείς ότι τα παιδιά κυρίως που είναι στην παραγωγική ηλικία, μεταξύ 30 και 45, η παροχή φροντίδας σε συνδυασμό με όλες τις άλλες υποχρεώσεις που ο καθένας καλείται να φέρει εις πέρας στην καθημερινότητά του, δυσχεραίνουν την κατάσταση. Ως αποτέλεσμα έχουν παρατηρηθεί υψηλά επίπεδα επιβάρυνσης, καταθλιπτικών συμπτωμάτων και άγχους.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην εκπαίδευση τους. Με ποιον τρόπο μπορείτε να τους βοηθήσετε;

Έχει βρεθεί ότι οι ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι φροντιστές παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά επιβάρυνσης. Η εκπαίδευση που παρέχεται στους φροντιστές εστιάζει στους τρόπους διαχείρισης των συμπτωμάτων της άνοιας και των συμπεριφορικών διαταραχών που προκύπτουν από αυτή όπως υπερδραστηριότητα, τάσεις φυγής, επιθετικότητα, παραισθήσεις κ.α.

Η εκπαίδευση τους στη διαχείριση των παραπάνω συμπτωμάτων επιφέρει μεγαλύτερη ηρεμία στο οικογενειακό πλαίσιο και κατά συνέπεια λιγότερη πίεση στους φροντιστές.

Επιπλέον μέσω της εκπαίδευσης που παρέχεται στους φροντιστές σχετικά με τους κατάλληλους χειρισμούς παροχής φροντίδας όπως τρόποι λήψης φάρμακων, τρόπος για τήρηση προσωπικής υγιεινής και μπάνιου, ασφάλεια στο χώρο για αποφυγή πτώσεων κ.α. αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά για τη φροντίδα που προσφέρουν και αυτό συμβάλλει στη μείωση του άγχους τους.

Με ποιο τρόπο μπορεί να ζητήσει κανείς τη βοήθεια σας;

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις δράσεις και να ζητήσει περαιτέρω υποστήριξη από το σωματείο μας μπορεί να μας καλέσει στα τηλ 2610 240242 ή να μας στείλει μήνυμα στο [email protected] Περισσότερες πληροφορίες για το Φροντίζω μπορείς κάποιος να βρει στο www.frodizo.gr ή στην σελίδα μας στο facebook (https://www.facebook.com/Frodizo/). Τα γραφεία του φορέα μας βρίσκονται στην Πατρών Πύργου 115 στο Μονοδένδρι Πατρών.

Ιστορίες από την Παρέμβαση (Story telling):

« Είναι πολύ πιο ήρεμος και αυτός και εγώ», μας είπε η κυρία Κ. σε συνάντηση που είχαμε μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης.

« Τώρα ξέρω τι μπορεί να φταίει για τη συμπεριφορά της και τι μπορώ να κάνω εγώ για να την βοηθήσω », κύριος Γίαννης

« Ξέρω ότι κάνω ότι καλύτερο μπορώ για την παροχή φροντίδας και πλέον δεν έχω τύψεις», κα Μαρία,

« Οι συμβουλές σας για ασφάλεια του χώρου, με βοήθησαν να μην είμαι διαρκώς σε υπερένταση μήπως πέσει », κα Γεωργία

« Τώρα ξέρω ότι υπάρχουν κι άλλοι που περνάνε το ίδιο δύσκολα με εμένα και παίρνω δύναμη ».

Τα λόγια αυτά που ακούμε μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, μας δίνουν ηθική ικανοποίηση και ώθηση να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης σε άτομα που πάσχουν από άνοια και τις οικογένειες τους που ερχόμαστε σε επαφή.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    17 Νοεμβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία