Κ.Αχαΐα:Ανάπλαση- Αξιοποίηση και Νέα Πνοή στον ΑΣΟ-Νικολάου:”Αυτό είναι το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ”

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (19-11-2018), εγκρίθηκε η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η πρόταση που είχε υποβάλλει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας (18-01-2018), με τίτλο «Ανάπλαση του κτιρίου των Αποθηκών ΑΣΟ και μετατροπής του σε Βιοκλιματικό Πολιτιστικό Κέντρο πολλαπλών χρήσεων-Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου». Η πρόταση έγινε στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» της ΕΥΔ του ΕΠΑνΕΚ, και μέσω αυτής αξιοποιείται πάνω από το 80% του κτιρίου, για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, που θα παρέχει ο Δήμος (χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα) στους πολίτες, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου αξιοποιείται για οικονομικές δραστηριότητες (εστίαση-αναψυχή) οι οποίες είναι βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση. Οι οικονομικές δραστηριότητες θα ασκηθούν αποκλειστικά από ιδιώτη μέσω εκμίσθωσης που θα προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με το συνολικό ποσό του 1.047.120,42 ευρώ. Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου, δήλωσε σχετικά: «Ως δημοτική αρχή, είμαστε πολύ χαρούμενοι, για τη διάσωση και αξιοποίηση των αποθηκών του ΑΣΟ Κάτω Αχαΐας που είναι εγκαταλειμμένες και ασυντήρητες για πολλά χρόνια, έχουν υποστεί μεγάλες φθορές, ρηγματώσεις από σεισμούς, καταρρεύσεις, παραμορφώσεις κ.ά. Έχοντας ως εφόδιο, τη μεταβίβαση μέρους του κτιρίου και του οικοπέδου στον πρώην Δήμο Δύμης (από το Υπουργείο Γεωργίας) και ένα μέρος από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας (για 25 χρόνια) στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, καταφέραμε να αντλήσουμε ευρωπαϊκούς οικονομικούς πόρους και έτσι να προχωρήσουμε στην ανάπλαση του κτιρίου, για επανάχρηση και επανένταξη του σημαντικού αυτού χώρου στον κοινωνικό ιστό, μέσω ανακαίνισης και αποκατάστασής. Απαιτήθηκε πολύ δουλειά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας καθώς και του Τμήματος Προγραμματισμού, την Τ.Υ ΔΕΠΑΝ του «Δικτύου Πόλεων» που ο Δήμος είναι μέλος του, ένα φιλόδοξο πλάνο και μια πολύ προσεγμένη και αξιόλογη μελέτη. Η επιτυχία ήταν ομαδική, γι' αυτό και νιώθω την ανάγκη και τη βαθιά υποχρέωση να ευχαριστήσω το σύνολο των υπηρεσιακών παραγόντων και συνεργατών του Δήμου, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά. Περισσότερο από καθετί άλλο, χαιρόμαστε όμως, γιατί σύντομα θα αποδώσουμε στους δημότες έναν ανακαινισμένο ιστορικό χώρο, στον οποίο – πέραν της παροχής υπηρεσιών του Δήμου – θα παραχθεί πολιτισμός, κοινωνικότητα, καλλιτεχνική δημιουργικότητα και κάθε άλλη δράση των τοπικών φορέων και συλλόγων. Επιπλέον, με την προσθήκη νέων χρήσεων, επιδιώκουμε να δοθεί νέα πνοή στο χώρο, ώστε να ενσωματωθεί πιο αρμονικά στην πόλη της Κάτω Αχαΐας. Αυτό είναι το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ, χωρίς πολλά λόγια και τυμπανοκρουσίες, αλλά με σχέδιο, στρατηγική και αποτελεσματικότητα, προς όφελος όλων ».


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    21 Νοεμβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα