Καλάβρυτα: Ο μόνος δρόμος για τις γερμανικές αποζημιώσεις…

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ενωσης Δικηγόρων (ΠΕΔ) για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις, έλαβε απόφαση στην συνεδρίασή του πρόσφατα στην Αθήνα (9η Νοεμβρίου 2018) για την υποβολή πρόταση προς τον Πρόεδρο της Βουλής και προς τα κόμματα για την αναθεώρηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 28 του Συντάγματος. "Τον Οκτώβρη του 2014 η απόφαση του Συνταγματικού της Ιταλίας έκρινε ότι το προνόμιο ετεροδικίας των κρατών, δηλαδή του εθιμικού κανόνα του διεθνούς δικαίου, που ορίζει ότι ένα κράτος δεν ενάγεται στα Δικαστήρια άλλου κράτους, κάμπτεται σε περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας" αναφέρει ο Καλαβρυτινός πρόεδρος της ΠΕΔ του Βασίλης Κυριαζής, επισημαίνοντας: "Στις περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ιταλίας έκρινε ότι κράτος -εν προκειμένω η Γερμανία- στρατεύματα του οποίου τέλεσαν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, παραδεκτώς ενάγονται στα δικαστήρια της χώρας στο έδαφος της οποίας τέλεσαν τα εγκλήματα. Η απόφαση έδειξε ένα δρόμο για την εκδίκαση με αγωγές των αξιώσεων ελλήνων ιδιωτών θυμάτων της Γερμανικής Κατοχής και των οικογενειών τους ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων".
Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ Για να ανοίξει όμως αυτός ο δρόμος, πρέπει στα πλαίσια Αναθεώρησης του Συντάγματος, να υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 28 του Συντάγματος. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος της Ελλάδας έχει ως εξής: "Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και την θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου". "Η διάταξη αυτή αποδίδει διεθνές έθιμο, το οποίο, όμως, δεν έχει υπερσυνταγματική ισχύ. Η Ελλάδα εκφράζοντας αντιρρήσεις για έναν εθιμικό κανόνα και για την εφαρμογή του εθιμικού κανόνα και στην λογική και νομική επιχειρηματολογία του 'επίμονου αντιρρησία', την οποία μόνιμα και σταθερά πρέπει να προτάσσει, οφείλει, να προχωρήσει, μέσα από την Αναθεώρηση του σε μία προσθήκη στο τέλος της παραγράφου η οποία έχει ως εξής: 'Αποκλείονται οι γενοκτονίες, τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας'. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Βασίλης Κυριαζής και ο Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Παπαγεωργίου την 15η Νοεμβρίου 2018 παρέδωσαν στα γραφεία του Προέδρου της Βουλής και των κομμάτων την πρόταση και την αιγιολογία της.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    23 Νοεμβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα