Κάτω Αχαΐα – Θέση εργασίας στην επιχείρηση » Συνεργάτες Οικονομίας «

Η επιχείρηση Συνεργάτες Οικονομίας ζητά 1 υποψήφια/ο για να στελεχώσει την εταιρείας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ τμημάτων Λογιστικής – Οικονομικών ή συναφών τμημάτων
  2. 2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία την τελευταία πενταετία σε καταχώρηση Απλογραφικών βιβλίων και Φορολογική υποστήριξη
  3. Άριστη γνώση MS OFFICE
  4. Ολοκληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες υποψήφιους
Η αποστολή των βιογραφικών να γίνει στο email: forola@syneconomy.gr έως 22 Νοεμβριου 2018


Πηγή