Καινούργιες θέσεις εργασίας στη Λευκάδα για αυτή την εβδομάδα

ΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
19/11/2018 ΕΩΣ 23/11/2018

Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης για αυτή την εβδομάδα

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιμων πεδίων απασχόλησης συνοδευόμενος από τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται εδώ:


Πηγή