Κέρκυρα: «Από τον Άννα στον Καΐάφα», για την αδειοδότηση του οικοπέδου των Αδελφάτων.

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: «Από τον Άννα στον Καΐάφα», για την αδειοδότηση του οικοπέδου των Αδελφάτων.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποδομών Ανδρέας Πανδής, μιλώντας στο Corfu αναφορικά με το οικόπεδο των Αδελφάτων στο Τεμπλόνι και για ποιο λόγο η Περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά όσον αφορά την άδεια, όπως πρόσφατα επεσήμανε ο Δήμαρχος Κέρκυρας, τόνισε ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε μία επικοινωνία, ωστόσο είπε ότι δεν πρόκειται να παρανομήσουν.

Συγκεκριμένα τόνισε τα εξής: «Μου προξενεί εντύπωση, γιατί η Υπηρεσία, όταν δέχτηκα αίτημα από τον ΣΥΔΙΣΑ 10 Σεπτεμβρίου, στις 11 απάντησε με έγγραφο και εξήγησε τους λόγους που απορρίπτει την αδειοδότηση των Αδελφάτων. Συγκεκριμένα απαντήσαμε ότι απορρίπτεται το αίτημα διότι δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικότερα του ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων. Να εξηγήσω ότι η Περιφέρεια αδειοδοτεί ΠΠΔ για μέχρι 49 τόνους δεματοποιημένων απορριμμάτων την ημέρα και πάντα εντός ΠΕΔΣΑ.

Το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι εκτός ΠΕΔΣΑ. Με νόμο του 2016 έγινε τροποποίηση και κατά παρέκκλιση εκτός του ΠΕΣΔΑ, την άδεια την δίνει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης απορριμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Εμείς υποδείξαμε, χωρίς να οφείλουμε κιόλας, ότι αφού δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να απευθυνθούν στους αρμόδιους. Το Υπουργείο απάντησε στον ΣΥΔΙΣΑ ότι άποψη μας είναι ότι δεν υπάρχει παρέκκλιση για το οικόπεδο, είναι όμορο.

Δεν καταλαβαίνουμε εμείς, το οικόπεδο είναι εκτός ΠΕΣΔΑ. Εμείς ερμηνεύσαμε τον Νόμο και νομιμότητα. Θέλουν να ρίξουν ευθύνη στην Περιφέρεια. Δεν είναι δική μας ευθύνη. Η Υπηρεσία μου θα παρανομήσει αν δώσει άδεια. Θεωρώ ότι η άδεια θα δοθεί από την Αποκεντρωμένη».


Πηγή