Κέρκυρα: Διευκρινίσεις Κ. Νικολούζου για την πρόταση ιδιώτη όσον αφορά τα απορρίμματα.

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: Διευκρινίσεις Κ. Νικολούζου για την πρόταση ιδιώτη όσον αφορά τα απορρίμματα.

Με αφορμή ανάρτηση στο διαδίκτυο πρότασης ιδιώτη υπό τον τίτλο «Πρόταση για μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια, εκ μέρους του Δημάρχου της Κέρκυρας, Κωνσταντίνου Νικολούζου για το Δήμο της Κέρκυρας» ο Δήμαρχος Κέρκυρας διευκρινίζει:

«Η συγκεκριμένη πρόταση, του κ. Gareth Morgan, είναι μια από τις προτάσεις που έχουν περιέλθει σε γνώση μας για το θέμα της επεξεργασίας αποβλήτων. Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Morgan ήταν ενημερωτική.

Ο Δήμος κινείται, στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, στο πλαίσιο που ορίζουν ο Εθνικός και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων και η κείμενη νομοθεσία και ήδη βρισκόμαστε στη φάση έγκρισης μελετών για την κατασκευή Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων με χρηματοδότηση της κατασκευής από πόρους του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ».


Πηγή