Κέρκυρα: Γωνία ανακύκλωσης και στο Γιμάρι.

Περιβάλλον Κέρκυρα: Γωνία ανακύκλωσης και στο Γιμάρι.

Η μια μετά την άλλη, οι Τοπικές Κοινοτητες προχωρούν στην δημιουργία χώρων ανακύκλωσης. Σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα η εναρξη Ανακύκλωσης και στο Γιμάρι.

Ο χώρος της ανακύκλωσης ετοιμάστηκε και θα είναι ανοιχτός:

  • Τρίτη 17:00 -19:00
  • Πέμπτη 10:00-12:00
  • Παρασκευή 17:00-19:00


Πηγή