Κέρκυρα: Σύντομα στο Δ.Σ. η παρουσίαση της μελέτης του εργοστασίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: Σύντομα στο Δ.Σ. η παρουσίαση της μελέτης του εργοστασίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Με ενημέρωση προς το σώμα από τον Δήμαρχο Κέρκυρας Κώστα Νικολούζο της επικαιροποιημένης μελέτης του εργοστασίου Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων, η οποία παρουσιάστηκε στο Δήμαρχο Κέρκυρας, Κώστα Νικολούζο και τον Πρόεδρο του ΣΥΔΙΣΑ, Σπύρο Ασπιώτη, ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να σημειώσουμε ότι ο Επικεφαλής της ΛΑΣΥ Μπάμπης Χαραλάμπους ρώτησε αν θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης στο Δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας την απάντηση ότι θα γίνει επίσημη παρουσίαση από την τεχνική εταιρεία.

Ο κ. Νικολούζος υποστήριξε ότι η επικαιροποίηση αφορά την τροποποίηση των τεχνικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης του ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας, ενώ προχώρησε και σε ποιο τεχνικά σημεία.

Για την κομποστοποίηση υποστήριξε ότι είναι πολύ ποιο πάνω από τις προδιαγραφές που προβλέπει η ΚΥΑ και στόχος είναι ένα κομπόστ ποιότητας. Έχει εγκριθεί η αποκατάσταση των κυττάρων στο Τεμπλόνι.

Συγκεκριμένα:

Αντικείμενο της μελέτης είναι η τροποποίηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», η οποία αφορά:

  • Στην τροποποίηση της τεχνικής μελέτης προκειμένου να επαναδιαστασιολογηθεί η μονάδα, τόσο ως προς τη δυναμικότητα όσο και ως προς την τεχνολογία, ώστε να καλύψει τις μειωμένες ανάγκες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, καθώς και το προδιαλεγμένο οργανικό που θα συλλέγεται χωριστά σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων.
  • Στην τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης του έργου, τόσο ως προς τα αλλαγές που θα προκύψουν από την τεχνική μελέτη όσο και ως προς το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016).

Επομένως, στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, εκπονήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες:

Τεχνική Προμελέτη

Η Τεχνική Προμελέτη περιλαμβάνει τις επιμέρους μελέτες:

  • Υδραυλική μελέτη
  • Η/Μ μελέτη
  • Χημικοτεχνική μελέτη
  • Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Στατική μελέτη

Τεύχη Δημοπράτησης

Αφορά στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου.

Η υλοποίηση του έργου κατασκευής του εργοστασίου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 32.750.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της ΟΕΔΑ. Η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί στη θέση «Ακροκέφαλος» Τεμπλονίου, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 115,51 στρεμμάτων (στο ίδιο οικόπεδο λειτουργούν ο ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας και το ΚΔΑΥ).

Το επόμενο βήμα, μετά την επικαιροποίηση της μελέτης που παρουσιάστηκε είναι η προκήρυξη από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η ένταξη του έργου.


Πηγή