Κέρκυρα: Το αποχετευτικό των Εργ. Κατοικιών στον Αγ. Ιωάννη, στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη.

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: Το αποχετευτικό των Εργ. Κατοικιών στον Αγ. Ιωάννη, στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη.

Με 87 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη, 22/11, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, στις 18:00.

Η ημερίσια διάταξη:

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και Δήμου Κέρκυρας για το έργο «Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου πολλαπλών χρήσεων Λευκίμμης – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Efficient Hotel Restaurant & Catering Waste Network» με ακρωνύμιο «E-HORECA WANET» από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA II «Ελλάδα – Αλβανία» (INTERREG IPA II GREECE – ALBANIA) 2014 – 2020 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 6. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, εντός των ορίων του Δήμου. (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 7. Διεξαγωγή πιλοτικού προγράμματος για την προστασία ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε έκτακτες καταστάσεις, στο πλαίσιο της άσκησης της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 8. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018 και την ένταξη σε αυτό του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού Ριγγλάδων Δ.Ε. Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 10. Λήψη απόφασης περί μη υλοποίησης του έργου «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό του τ. Ο.Ε.Κ. ‘ΚΕΡΚΥΡΑ V’ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πέλεκα – Σιναράδων» και ανάκληση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 11. Έγκριση α) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ Ο.Τ.Α. και β) της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του πάρκιγνκ της Κάτω Πλατείας στην ως άνω εταιρεία (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 12. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-1/14-11-2018 Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί σημειακής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 13. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-2/14-11-2018 Αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στο Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β’ στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 14. Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με έγγραφο – διαμαρτυρία Προέδρων Κοινοτήτων για τη μετακίνηση γενικών ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και υποβάθμιση των περιφερειακών ιατρείων (πρώην αγροτικών) (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 15. Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με αίτημα του Σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ Κέρκυρας για έκδοση ψηφίσματος με θέμα την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΑΒ Κέρκυρας (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 16. Ενημέρωση σχετικά με αίτημα του Αντιδημάρχου Μέσης Κέρκυρας και Προέδρων Κοινοτήτων Δ.Ε. Αχιλλείων Δήμου Κέρκυρας για την κατάργηση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην εθνική Λευκίμμης (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης).
 17. Έγκριση εκμίσθωσης καταστημάτων Δημοτικής αγοράς Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 18. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 19-489/30-09-2015 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας που αφορά στον καθορισμό χώρων στους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή των υπαίθριων διαφημίσεων (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 19. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-8/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «άδεια τοποθέτησης σήμανσης στην είσοδο ιδιωτικού χώρου στάθμευσης του κ. Αριστείδη Κάντα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 04-13/07-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 20. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-10/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «χώρος στάθμευσης ασθενοφόρων μπροστά από το κτίριο όπου στεγάζονται η Μαγνητική Τομογραφία Κέρκυρας και η κλινική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5-26/28-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 21. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-11/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «σήμανση εισόδου ιδιωτικού πάρκινγκ της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5-27/28-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 22. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-13/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Οριοθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος χρηματαποστολών της Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Κων. Ζαβιτσιάνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/25/28-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 23. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-7/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας για τη μίσθωση κοινοχρήστου χώρου πλατείας «Άμμος» Τ.Κ. Σωκρακίου Δ.Ε. Φαιάκων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος κ. Παναγιώτη Μάνδυλα του Νικολάου (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 24. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-6/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας για τη μίσθωση κοινοχρήστου χώρου πλατείας «Άμμος» Τ.Κ. Σωκρακίου Δ.Ε. Φαιάκων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος κ. Ιωάννας Μάνδυλα του Αντωνίου (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 25. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-36/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας για τη μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε τμήμα της πλατείας της Τ.Κ. Μαρμάρου της Δ.Ε. Παρελίων (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 26. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-37/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας περί σήμανσης εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης κ. Παναγιώτη Αγγελακόπουλου, στη θέση Αγ. Νικόλαος Κοινοπιαστών Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 27. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 8-21/31-07-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν φυσικοθεραπευτηρίου επί δημοτικής οδού (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 28. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 21-552/17-09-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 29. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 30-10/31-07-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί καθορισμού ανταλλάγματος καθώς και της διαδικασίας παραχώρησης χρήσης χώρων του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 30. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 38-19/09-11-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (Γ’ Τρίμηνο) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 31. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 38-20/09-11-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 32. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κατάστημα ν. 4) στο Δημοτικό Θέατρο επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 33. Αίτηση του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης καταστήματος στο εν λόγω Οργανισμό, διάρκειας από 01/12/2018 έως 07/01/2019 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 34. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-3/22-08-2014 Αποφάσεως της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (υπόθεση ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΑΛΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 35. Διαγραφή προστίμου από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι της εταιρείας «ΚΟΡΦΟΥ ΒΑΚΕΪΣΟΝ ΚΛΑΜΠ ΕΠΕ», σε εφαρμογή του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 36. Διαγραφή προστίμου από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΙΩΝ Α.Ε.», σε εφαρμογή του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 37. Διαγραφή χρεών λόγω λανθασμένης διπλής εγγραφής, επ’ ονόματι εταιρείας «ΛΙΑΠΑΔΕΣ ΜΠΗΤΣ ΞΕΝ. & ΤΟΥΡ. Α.Ε.(Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 38. Ωράριο λειτουργίας χώρων στάθμευσης για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 39. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση Κ.Ο.Κ., επ΄ ονόματι κ. Μαρίας Κατσαδούρου του Ανδρέα, λόγω εξόφλησης και λανθασμένης καταχώρησης της κλήσης και εγγραφής του προστίμου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 40. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση Κ.Ο.Κ., επ’ ονόματι κ. Αγγελικής – Ροζίνας Ασκητή του Σπυρίδωνος, λόγω εξόφλησης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 41. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Σπυρίδωνος Γραμμένου του Φιλίππου, λόγω μεταβίβασης και χρέωσή της στην κ. Ευαγγελία Μπούα του Γεωργίου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 42. Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήση Κ.Ο.Κ., λόγω εξόφλησης επ’ ονόματι κ.κ. Αιμιλίας – Σπυριδούλας Κοντού, Χρήστου Αργυρού, Γεωργίου Κάντα, Χαράλαμπου Ράντου (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 43. Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μεταβίβασης και χρέωση των κλήσεων στους αντίστοιχους αγοραστές, επ’ ονόματι κ.κ. Δήμητρας Κορφιάτη, Ονουφρίου Κουταλά, Αικατερίνης Αγάθου, Μαρίας Νικολέας (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 44. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήση Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι της εταιρείας «ALFA LEASING Α.Ε.», λόγω μίσθωσης – πώλησης και χρέωσή της στην εταιρεία «Χ. Τσουκαλάς – H. WHITTON Ο.Ε.» (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 45. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο τελών παρεπιδημούντων ακαθαρίστων παρελθόντων ετών επ’ ονόματι κ. Γεωργίου Σπύρου (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
 46. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ. Αλέξανδρου Καλούδη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 47. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι κ.κ. Κασσιανής Παμφίλη, Ντενίζ Ρίγγα, Ανδρέα Καγκελάρη, Κωνσταντίνου Κωνστάντη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 48. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ. Αντιγόνης Γιόγιακα (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 49. Ακύρωση χρηματικών καταλόγων επ’ ονόματι κ. Ιωάννη Βεδουρά (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 50. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Κωνσταντίνου Μπουχαγιάρ του Βασιλείου, λόγω μη νομιμότητας της διαχείρισης των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή του π. Λιμανιού, περιοχή Σπηλιά (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 51. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων και Φαιάκων», αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 52. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (αυξητικού) και 1ουΠρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών του έργου «Συντήρηση επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μελιτειέων – Κορισσίων – Λευκιμμαίων», αναδόχου «ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 53. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως χρονικής διάρκειας της συμβατικής προθεσμίας για την «προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων, Κασσωπαίων, Διαποντίων» «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 54. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση, επισκευή δημοτικών Αγ. Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίων – Κασσωπαίων», αναδόχου «Αλέξανδρου Σ. Άνθη Ε.Δ.Ε.» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
 55. Έγκριση του από 14-09-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου για την κατάρτιση φακέλων έργων προς ένταξη στις διατάξεις του ν. 3389/2005 και υποστήριξης μέχρι και την ένταξη στον κατάλογο προτεινόμενων συμπράξεων της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ» προμηθευτή «GRANT THORNTON» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 56. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 70.05.7424.001 με τίτλο «Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία Π.Ε. Κανονίου, Π.Ε. Παγκρατέϊκα και Π.Ε. Καθολικών Καλογραιών» για την ιδιοκτησία 010111/Ο.Τ. 664 (νέο 02/Ο.Τ. 664) (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 57. Έγκριση του από 12-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών του έργου «Εργασίες επισκευής και εναρμόνισης με την ισχύουσα νομοθεσία των ανελκυστήρων του Μαρασλείου» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 58. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση Ευγενίου Βουλγάρεως Παλιάς Πόλης Κέρκυρας», αναδόχου «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε.Δ.Ε.» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 59. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (αντλία βοθρολυμάτων, αντίστροφη όσμωση κ.λ.π.) των παιδικών εξοχών (πρώην ΠΙΚΠΑ) και Δημοτικών Κατασκηνώσεων στο ΒΙΔΟ», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 60. Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Κέρκυρας 2017 – 2018 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 61. Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου (Β’ Αριστερό Γρ. 2 ν. 53) με το καθεστώς της τριετίας στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 62. Έγκριση πρόσληψης Κοινωνικού Λειτουργού, με σύμβαση μίσθωσης έργου (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 63. Έγκριση του από 01/10/2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ασφάλειας – φύλαξης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κέρκυρας», αναδόχου «ΠΙΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – GALAXY HELLAS SECURITY». (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 64. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως σύμβασης σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας στην εταιρεία «ΚΟΙΣΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 65. Έγκριση α) προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018 και β) διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Κέρκυρας και Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» έτους 2018 – 2019» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 66. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 20-03/22-10-2018 Αποφάσεως του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
 67. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1-9ης/24-08-2018 Αποφάσεως της ΚΕΔΚ ΔΗΠΕΘΕΚ περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 68. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 3-11ης/10-09-2018 Αποφάσεως του ΔΗΠΕΘΕΚ περί σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης της ΚΕΔΚ ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας με το Δήμο Κέρκυρας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το ΥΠ.ΠΟ.Α. (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 69. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 22-2/15-11-2018 Απόφασης του ΔΟΠΑΠ περί αναμόρφωσης (5ης) του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
 70. Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 71. Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Ιλβανίδη του Παναγιώτη περί εξωδικαστικής – συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του με το Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 72. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» για την οικονομική ενίσχυση της Χορωδίας Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 73. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» για την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου «Φιλαρμονική Γαστουρίου – Η ΟΜΟΝΟΙΑ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 74. Παροχή αιγίδας στην εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 75. Έγκριση αιτήματος Σοροπτιμιστικού Ομίλου Κέρκυρας για διοργάνωση εκδήλωσης, υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 76. Έγκριση του από 08-08-2018 1ου πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κορισσίων, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης», αναδόχου «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Τεχνική και Εμπορική Α.Ε.» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 77. Έγκριση του από 09-07-2018 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης», αναδόχου «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Τεχνική και Εμπορική Α.Ε.» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 78. Έγκριση του από 08-08-2018 1ου πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Μελιτειέων, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης», αναδόχου «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Τεχνική και Εμπορική Α.Ε.» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 79. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 80. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 81. Έγκριση 24ης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 82. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» για τη μετάβαση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στα Ιωάννινα, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κέρκυρας στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ιωαννιτών προς τιμή του ποιητή και ήρωα Λορέντζου Μαβίλη (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 83. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Τουρισμού του Δήμου Κέρκυρας κ. Β. Καββαδία στην Αθήνα στα πλαίσια της ημερίδας με θέμα «Πολιτιστικός Τουρισμός και Τοπική Ταυτότητα» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
 84. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» για τη μετάβαση των Αντιδημάρχων κ.κ. Θεονύμφης – Αθανασίας Μάστορα και Σταματίου Απέργη στο Νόβισαντ της Σερβίας, προκειμένου να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για τα εκατό χρόνια του τερματισμού του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (Εισηγητές : κ.κ. Θ.Α. Μάστορα – Στ. Απέργης).
 85. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» για τη μετάβαση του Προέδρου του ΔΟΠΑΠ κ. Ν. Κορακιανίτη στο Bar του Μαυροβουνίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της απελευθέρωσης της πόλης του Bar (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
 86. Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού κ. Α. Σκούπουρα στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στην 21η Τακτική τριμηνιαία Συνάντηση Εργασίας των Δήμων-μελών του Δικτύου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (ΕΔΔΥΠΠΥ) (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 87. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 20-492/13-08-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ως προς τη Δημοτική Σύμβουλο της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ κ. Γεωργία Μπούκα (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).


Πηγή