Μαθητές του Erasmus+ συναντήθηκαν με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας.

Δήμος Κέρκυρας Μαθητές του Erasmus+ συναντήθηκαν με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας.

Αντιπροσωπεία μαθητών και καθηγητών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ δέχθηκε στο Ιστορικό Δημαρχείο, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Σταμάτης Απέργης.

Ο κ. Απέργης, αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου που βρίσκεται εκτός Κερκύρας, ευχαρίστησε τους καθηγητές και τους μαθητές για την επίσκεψη και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει ως θέμα την «Πολιτιστική Κληρονομιά». Τόνισε, επίσης, τη σημασία αυτών των προγραμμάτων για την απόκτηση γνώσεων και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ νέων από διαφορετικές χώρες και τους ενημέρωσε για την ιστορία της Κέρκυρας και ειδικότερα της Παλιάς Πόλης που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν 14 καθηγητές και 52 μαθητές από την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Ιταλία. Από την Κέρκυρα στο πρόγραμμα συμμετέχει το Γυμνάσιο Αμφιπαγιτών.


Πηγή