Με βροχή στην λιμνοθάλασσα!

Με βροχή στην λιμνοθάλασσα – Φωτογραφίες Ξενοφώντας Μικρώνης


Πηγή