Μονοπάτια, πεζόδρομοι, ηλεκτρικά ποδήλατα και ένα ανοικτό θέατρο 400 θέσεων στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας […]

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για τη δημιουργία περιαστικού πάρκου στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, το οποίο θα είναι ανοικτό σε όλους και όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Οι παρεμβάσεις προβλέπουν τη δημιουργία ενός ανοικτού θεάτρου χωρητικότητας 400 θέσεων, τη δημιουργία, ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων, μονοπατιών και την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος είναι Πατρινός, έχει υπογραφεί και «θα εγκατασταθεί εντός του μήνα. Οι κερκίδες του θεάτρου θα βλέπουν στη Γέφυρα. Η χρηματοδότηση του 1 εκ. ευρώ, προήλθε κεντρικά από το ΕΣΠΑ. Υποβάλλαμε μία πρόταση, η οποία ήρθε τρίτη στην αξιολόγηση πανελλαδικά και πρώτη απ΄όλα τα Πανεπιστήμια. Η πρόταση έγινε από τους ανθρώπους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πατρών και μόνο, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω. Σε δύο χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί συνολικά το περιαστικό πάρκο, αλλά σταδιακά θα παραδίδονται κομμάτια του» επισημαίνει ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων Χρήστος Μπούρας.

Κάτοψη υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων

Τα ποδήλατα θα είναι ηλεκτρικά όπως μας εξηγεί ο Φώτης Σκιαδάς, Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων του Πανεπιστημίου Πατρών , ο οποίος και συνέταξε την πρόταση του έργου. «Ο φωτισμός θα γίνει με οικολογικό τρόπο μέσω φωτοβολταϊκών. Αξιοποιούμε ένα μέρος του Πανεπιστημίου, το οποίο έμενε εντός εισαγωγικών αναξιοποίητο . Οι παρεμβάσεις θα γίνουν εντός του ελαιώνα και δεν θα διαταράξουν το φυσικό περιβάλλον, δεν θα κόψουμε δέντρα και είναι προσαρμοσμένες με αυτό".

Και παγκάκια

Θα κατασκευασθούν πέτρινα παγκάκια και παρτέρια σε διάφορους χώρους του ΠΕΠΑΠ κάνοντας χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον (πέτρα και ξύλο). Τα παρτέρια θα κατασκευασθούν περιμετρικά των δένδρων, που θα επιλεγούν για αυτό το σκοπό. Τα πέτρινα παγκάκια θα κατασκευασθούν σε διάφορους χώρους του ΠΕΠΑΠ, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

ΤΟ ΕΡΓΟ

 • Υποέργο 1: «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΠΕΠΑΠ». Με το υποέργο αυτό θα καλυφθούν ανάγκες εξοπλισμού του Περιαστικού Πάρκου, όπως ξύλινα παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων με επένδυση ξύλου, ξύλινα κιόσκια, κλπ.
 • Υποέργο 2: «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών χώρων της Παν/λης Πατρών». Η υλοποίηση του υποέργου αυτού θα καλύψει ανάγκες βιοκλιματικών αναβαθμίσεων ανοικτών χώρων της Παν/λης με σημαντικά οικολογικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
 • Υποέργο 3: «Προμήθεια ηλεκτρικών και συμβατικών ποδηλάτων, βάσης στάθμευσης και συστήματος φόρτισης με χρήση Φ/Β». Με το προτεινόμενο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών και συμβατικών ποδηλάτων, θα παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και επισκεπτών εντός της Πανεπιστημιούπολης. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα φορτίζονται σε ειδικούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς φόρτισης, χωρίς να προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
 • Υποέργο 4: «Κατασκευή δικτύου μονοπατιών, πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων στην Παν/λη Πατρών». Με το υποέργο αυτό θα κατασκευασθούν δίκτυα μονοπατιών, πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων στην Παν/λη.
 • Υποέργο 5: «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, αναψυχής και άθλησης στην Παν/λη Πατρών». Με το υποέργο αυτό θα κατασκευασθούν υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, αναψυχής και άθλησης στην Παν/λη Πατρών.

 • Στο Υποέργο 1 «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΠΕΠΑΠ» ο προτεινόμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ΑΜΕΑ.
 • Στο Υποέργο 2 «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοιχτών χώρων της Παν/λης Πατρών» οι χώροι που θα προκύψουν μετά την βιοκλιματική αναβάθμιση θα είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Στο Υποέργο 4 «Κατασκευή δικτύου μονοπατιών, πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων στην Παν/λη Πατρών» στα παραδοτέα δίκτυα μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων στη Πανεπιστημιούπολη Πατρών, υπάρχει πρόβλεψη προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ με χρήση ραμπών και σκαφών για ΑμεΑ.
 • Στο Υποέργο 5 «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, αναψυχής και άθλησης στην Παν/λη Πατρών» οι παραδοτέοι χώροι (χώροι άθλησης και εγκατάστασης οργάνων γυμναστικής, χώρος υπαίθριας σκακιέρας, υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων), είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ. Επιπλέον, ο εξοπλισμός του χώρου άθλησης και τα όργανα γυμναστικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ΑμεΑ.

Επιπλέον, θα δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων των ΑΜΕΑ, σε σημεία όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τους υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων ή τα κτίρια. Προβλέπεται ράμπα στο παρακείμενο πεζοδρόμιο , για άμεση σύνδεση του χώρου στάθμευσης με αυτό, η οποία φέρει επιδαπέδια σήμανση για τυφλά άτομα. Για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις θέσεις αυτές, θα επιτευχθεί καθοδήγηση με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η οποία θα ξεκινά από την είσοδο του ευρύτερου χώρου στάθμευσης. Οι οδεύσεις αυτές όπως και οι θέσεις στάθμευσης των ΑΜΕΑ, θα φωτίζονται σε όλο το μήκος τους. Θα φέρουν την κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) καθώς και οριζόντια στο δάπεδό τους. Η επικάλυψη του δαπέδου των θέσεων αυτών θα είναι χρώματος μπλε, διαφορετικού χρώματος από αυτές των κανονικών, σημειώνει ο υπεύθυνος του έργου Φώτης Σκιαδάς.


Πηγή

 • Δημοσιεύτηκε:

  17 Νοεμβρίου 2018

 • Κατηγορίες:

  Κοινωνία