Ο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ» ευχαριστεί…

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΑΡΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ (ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ)»

Η Εταιρία ευχαριστεί ΘΕΡΜΑ και τους ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ και ΑΓΓΛΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ που συνεπικουρούν το έργο της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

1.Οικ. ΠΑΝΑΓΗ και ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ 100 ευρώ

2.Οικ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΑΤΟΥ 100 ευρώ

3.ΑΝΝΟΥΛΑ και ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ 30 ευρώ Στην μνήμη ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

3.ΤΣΙΝΟΚΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ 10 ευρώ

4.ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 100 ευρώ

5.ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 100 ευρώ

6.ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Παναγιώτη 50 ευρώ

7.ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Αθανασίου 20 ευρώ Στην μνήμη ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ


Πηγή